Polecane publikacje: „Terapia protonowa i infrastruktura cyklotronowa w IFJ PAN”

Artykuł opublikowany z początkiem czerwca w Nuclear Physics News omawia dwie infrastruktury akceleratorowe w IFJ PAN, cyklotron Proteus-230 wyprodukowany przez firmę IBA, oraz wybudowany przez IFJ PAN cyklotron AIC-144. W artykule przedstawiona jest również działalność prowadzona w tych infrastrukturach: a) radioterapia protonowa do leczenia raka oka, jak i całego ciała, z zastosowaniem nowoczesnej techniki tzw. skanującej wiązki „ołówkowej”, b) eksperymenty z fizyki jądrowej z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej, c) napromienianie materiałów oraz elektroniki intensywnymi wiązkami protonów, d) charakteryzowanie nowych układów detekcyjnych budowanych dla europejskich infrastruktur badawczych, np. FAIR, SPIRAL2 czy ELI-NP.

Fizycy jądrowi i medyczni z całego świata wykorzystują wiązki protonów 230 MeV i 60 MeV do badań, w tym eksperymentów z fizyki jądrowej i testów detektorów w ramach projektów Unii Europejskiej Transnational Access (obecnie takim projektem unijnym jest EURO-LABS). Selekcja projektów badawczych jest przeprowadzana przez międzynarodowy komitet doradczy.

Publikacja:
A. Maj, P. Olko, M. Kmiecik, R. Kopeć, J. Swakoń
The Proton Therapy and Research Cyclotron Facilities at the IFJ PAN Krakow
Laboratory Portrait in: Nucl. Phys. News, 34 (2024) 4-7
DOI: 10.1080/10619127.2024.2336422
[PDF]