Podpisanie porozumienia o partnerstwie naukowym pomiędzy Konsorcjum Polskich Jednostek Naukowych COPIN i laboratorium GANIL w Caen (Francja)

W dniu 28 czerwca br. miała miejsce wizyta delegacji z IFJ PAN w laboratorium GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds) w Caen (Francja). W skład delegacji wchodzili Prof. Tadeusz Lesiak IFJ PAN, Dyrektor Naczelny, prof. Adam Maj, Przewodniczący Rady Konsorcjum Polskich Instytucji Naukowych COPIN (IFJ PAN jest koordynatorem COPIN) oraz prof. Bogdan Fornal, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IFJ PAN.

Podczas spotkania z Dyrekcją oraz kierownikami poszczególnych departamentów laboratorium GANIL zaprezentowana została działalność badawcza oraz perspektywy rozwoju zarówno IFJ PAN, jak i GANIL. Przedstawiono również wyniki badań naukowych oraz prac dotyczących budowy nowoczesnej aparatury pomiarowej prowadzonych w ramach współpracy pomiędzy Konsorcjum COPIN i GANIL, która istnieje od 2008 r. i jest rozpoznawalna pod akronimem COPIGAL.

Po prezentacjach, prof. Tadeusz Lesiak wraz z prof. Adamem Majem ze strony polskiej oraz dr Fanny Farget, Dyrektor Naukowy GANIL ze strony francuskiej, w obecności Prof. Marka Lewitowicza (byłego dyrektora naukowego GANIL oraz przewodniczącego Komitetu NUPECC) i prof. Bogdana Fornala, podpisali porozumienie o partnerstwie naukowym pomiędzy Konsorcjum COPIN i GANIL-SPIRAL2, które określa polski udział w GANIL oraz warunki korzystania z infrastruktury badawczej w GANIL przez polskie grupy badawcze. Pobyt delegacji IFJ PAN w GANIL zakończył się zwiedzaniem głównych elementów infrastruktury badawczej laboratorium, tj. kompleksu cyklotronowego (5 cyklotronów), wysokoprądowego, nadprzewodzącego akceleratora liniowego SPIRAL2 oraz spektrometru magnetycznego Super Separator Spectrometer - S3.

Podpisanie porozumienia o partnerstwie naukowym pomiędzy Konsorcjum Polskich Jednostek Naukowych COPIN i laboratorium GANIL w Caen (Francja)