Badania fazy skondensowanej materii

Badania teoretyczne

I. Badania teoretyczne struktury i dynamiki materiałów krystalicznych i nanomateriałów

Zakład Komputerowych Badań Materiałów (NZ33)