Badania w zakresie fizyki jądrowej i oddziaływań silnych

Badania teoretyczne

I. Badanie struktury i dynamiki układów wielu ciał

Zakład Teorii Silnych Oddziaływań i Układów Wielu Ciał (NZ21)


II. Badania teoretyczne struktury materii w powiązaniu z obecnymi i przyszłymi eksperymentami

Zakład Teorii Struktury Materii (NZ41)


Realizowane projekty w ramach programu HORYZONT 2020

Program INFRAIA-01-2018-2019 - Integrating Activities for Advanced Communities
Projekt: "The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications" (STRONG 2020)
Kontrakt nr: 824093 (2019-2023)