Badania w zakresie fizyki jądrowej i oddziaływań silnych

Projekty/Eksperymenty

I. Mechanizm reakcji jądrowych i produkcja mezonów w zderzeniach hadronów

Zakład Reakcji Jądrowych i Procesów Hadronowych (NZ24)
Zakład Teorii Silnych Oddziaływań i Układów Wielu Ciał (NZ21)


II. Ewolucja własności jąder w funkcji temperatury, spinu i izospinu

Zakład Struktury Jądra (NZ22)


III. Prace badawczo-rozwojowe nowych technik detekcji dla fizyki jądrowej

Zakład Struktury Jądra (NZ22)


IV. Projekt PARIS

Zakład Struktury Jądra (NZ22)


V. Badania z fizyki jądrowej na wiązce protonów cyklotronu Proteus C-235

Zakład Struktury Jądra (NZ22)
Zakład Reakcji Jądrowych i Procesów Hadronowych (NZ24)


VI. Oddziaływania relatywistycznych jonów przy energiach LHC i SPS - eksperymenty ALICE i NA61/SHINE

Zakład Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów (NZ23)


Realizowane projekty w ramach programu HORYZONT EUROPA

Program: HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-07 - HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions
Projekt: "EUROpean Laboratories for Accelerator Based Science" (EURO-LABS)
Kontrakt nr: 101057511 (2022-2026)