Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej (PMIB) skupia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju.

Od 4 czerwca do 8 lipca 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadziło nabór wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Zatwierdzona przez MNiSW lista projektów obejmuje 70 infrastruktur, z tego 65 na podstawie pozytywnej rekomendacji właściwego zespołu doradczego oraz 5 wyłącznie w związku z istniejącymi zobowiązaniami międzynarodowymi rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Infrastruktury zostały podzielone, wzorem klasyfikacji stosowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, według sześciu obszarów badań: nauki techniczne i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczno-medyczne i rolnicze, nauki fizyczne i inżynieryjne, nauki społeczne i humanistyczne oraz cyfrowe infrastruktury badawcze.

Na liście strategicznych infrastruktur znalazły się projekty koordynowane przez IFJ PAN, związane z:

 • krajowymi ośrodkami badawczymi:
  • CCB - Centrum Cyklotronowe Bronowice (rozbudowa)
  • Centrum Inżynierii Kriogenicznych Materiałów i Urządzeń Badawczych
 • polskim wkładem w projekty międzynarodowe z mapy drogowej ESFRI:
  • ESS - Europejskie Źródło Spalacyjne
  • SPIRAL2
 • udziałem w międzynarodowym projekcie infrastruktury badawczej:
  • Badania w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych z wykorzystaniem infrastruktury CERN

IFJ PAN współuczestniczy także w realizacji następujących projektów z PMIB związanych z polskim wkładem w projekty międzynarodowe z mapy drogowej ESFRI:

 • E-XFEL – Laser na Swobodnych Elektronach, Koordynator: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku
 • ELI – Extreme Light Infrastructure, Koordynator: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • CTA – Cherenkov Telescope Array, Koordynator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • FAIR – Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami, Koordynator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • ESRF – Europejskie Centrum Promieniowania Synchrotronowego, Koordynator: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

oraz w innych projektach z PMIB:

 • RAPID – Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych; Koordynator: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
 • Hyper-Kamiokande – wodny detektor wykorzystujący zjawisko Cherenkowa; Koordynator: Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej - broszura MNiSW prezentująca opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych