Prace aparaturowe i metodyczne

I. Budowa detektorów i infrastruktury badawczej dla eksperymentów fizyki i nauk pokrewnych

Udział w budowie infrastruktury i aparatury umożliwiającej prowadzenie naukowych badań w zakresie fizyki i nauk pokrewnych. Część z zadań (ESS) jest wkładem rzeczowym wynikającym z polskich zobowiązań międzynarodowych. Część zadań (CTA, DONES, ITER, LHC, Pierre Auger, SPES, XFEL) jest realizacją naukowej współpracy IFJ PAN z zagranicznymi ośrodkami.

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)


II. Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla potrzeb badań z obszaru radiochemii, fizyki, biologii i inżynierii materiałowej

  1. Utrzymanie w ruchu i modernizacja cyklotronu AIC-144 generującego stabilną wiązkę protonów o energii 60 MeV (energia, emitancja, stabilność, wielkość prądu wiązki, niezawodność) dla potrzeb ekspozycji naukowych.
  2. Modernizacja stanowiska w hali eksperymentalnej nr 1 do wykorzystania wiązki protonów 60 MeV dla celów eksperymentów naukowych.

Prace prowadzone są we współpracy z ZIBJ, Dubna.

Dział Cyklotronu AIC-144 (DCA)


III. Metody uzdatniania i filtracji wody w polu magnetycznym dla poprawy jakości wody pitnej i technologicznej

Badania składu pierwiastkowego i fazowego osadów z sieci wodociągowych.

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)


IV. Wykorzystanie technologii obliczeń w chmurze w badaniach naukowych i gospodarce (akronim CC1)

  1. Utrzymanie infrastruktury informatycznej chmury obliczeniowej CC1.
  2. Komercyjne udostępnianie zasobów chmury obliczeniowej CC1 oraz wsparcie techniczne.

Celem zadania jest zapewnienie pełnej funkcjonalności prywatnej chmury obliczeniowej powstałej w wyniku realizacji projektu POIG 02.03.03-00-033/09-04.


V. Wykorzystanie wiązki protonowej na potrzeby fizyki medycznej i radioterapii pacjentów onkologicznych

  1. Wykorzystanie wiązki protonowej do prowadzenia radioterapii nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku (cel wieloletni).
  2. Rozwój metod pomiarowych oraz prowadzenie radioterapii protonowej nowotworów oka (cel wieloletni).
  3. Wykorzystanie metod dozymetrii względnej i absolutnej dla potrzeb radioterapii protonowej pacjentów (cel wieloletni).
  4. Opracowanie nowych metod pomiaru dawki dla wiązek protonowych z zastosowaniem detektorów luminescencyjnych, nowo opracowanych w IFJ PAN detektorów scyntylacyjnych i detektorów wolnych rodników (alaninowych) (cel wieloletni).

Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB)