Projekty naukowe

Aktualności

Najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych dla doktorantów i pracowników naukowych - EURAXESS Polska


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 1. konkurs na współpracę badawczą Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) o tematyce energii jądrowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) bazując na podpisanym 28 października 2022 roku porozumieniu o współpracy dwustronnej, ogłosiły pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 930 000 euro. Wnioskodawcami mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. Program przewiduje finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Informacje o konkursie na stronie NCBR.

KONTAKT W NCBR W SPRAWIE KONKURSU
Dział Współpracy Międzynarodowej
Renata Ciupa
Tel. +48 22 39 07 399
E-mail: renata.ciupa@ncbr.gov.pl

W ZAKRESIE FINANSOWYM
Joanna Elsner
Tel. +48 22 39 07 605
E-mail: joanna.elsner@ncbr.gov.pl


Projekty finansowanie z funduszy europejskich – aktualne konkursy

Komisja Europejska

Fundacja na Recz Nauki Polskiej

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej


Kontakt

Dział Obsługi Projektów Naukowych (DPN) służy pomocą w zakresie procedur administracyjnych i zagadnień finansowych składania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych z funduszy europejskich i krajowych.

Kierownik Działu: mgr Małgorzata Borek
tel.: 12 662 8366
e-mail: Malgorzata.Borek@ifj.edu.pl