Projekty naukowe i Inwestycje

Aktualności

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków w aktualnej edycji konkursów NCN

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków w programie Komisji Europejskiej Horyzont

Najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych dla doktorantów i pracowników naukowych - EURAXESS Polska


Udział Polski w Europejskim Centrum Promieniowania Synchrotronowego (ESRF)

Instytut jest członkiem Krajowego Konsorcjum jednostek naukowych zainteresowanych korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble. Każdy zainteresowany realizacją badań z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego w ESRF może ubiegać się o przyznanie czasu pomiarowego na wybranej linii badawczej. Wszelkie informacje prezentuje koordynator Konsorcjum - Instytut Fizyki PAN na stronie projektu "Udział Polski w ESRF".


Projekty finansowanie z funduszy europejskich – aktualne konkursy

Komisja Europejska

Fundacja na Recz Nauki Polskiej

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej


Kontakt

Dział Obsługi Projektów Naukowych (DPN) służy pomocą w zakresie procedur administracyjnych i zagadnień finansowych składania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych z funduszy europejskich i krajowych.

Kierownik Działu: mgr Małgorzata Borek
tel.: 12 662 8265, 12 662 8366
e-mail: Malgorzata.Borek@ifj.edu.pl