Projekty naukowe i Inwestycje

Aktualności

Najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych dla doktorantów i pracowników naukowych - EURAXESS Polska


Projekty finansowanie z funduszy europejskich – aktualnie konkursy

Komisja Europejska

Fundacja na Recz Nauki Polskiej

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej


Kontakt

Dział Współpracy Europejskiej służy pomocą w zakresie procedur administracyjnych i zagadnień finansowych składania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Kierownik Działu: mgr Małgorzata Borek
tel.: 12 662 8265, 12 662 8366
e-mail: Malgorzata.Borek@ifj.edu.pl

Dział Planowania Ekonomicznego służy pomocą w zakresie procedur administracyjnych i zagadnień finansowych składania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych z funduszy krajowych.

Kierownik Działu: Ewa Bartel
tel.: 12 662 8354
e-mail: Ewa.Bartel@ifj.edu.pl