Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. Jest pozarządową instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Do zadań FNP należy:

  • wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
  • wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.