Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) - Kontakt

Dział Obsługi Projektów Naukowych (DPN)

  • mgr Katarzyna Boroń - tel. 8265, 8366
  • mgr Alicja Borys - tel. 8265
  • Joanna Głąb - tel. 8265