Inne projekty

Projekty wspólne z ZIBJ
Granty finansowane ze składki Polski w ZIBJ

Informacje o projektach wspólnych z ZIBJ

Projekt: Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla wykorzystania go do protonowej terapii melanomy oka
03-2-1102-2010/2015 (2010-2021)
Koordynator w IFJ PAN: mgr inż. Jacek Sulikowski

Projekt: Badania wybranych substancji materii miękkiej i związków w materiałach nanoporowatych
04-4-1121-2015/2017 (2015-2021)
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Jan Krawczyk, od 2018 dr Ewa Juszyńska-Gałązka

Projekt: Ciekłe kryształy, związki bioaktywne i alkohole jednopierścieniowe w warunkach przestrzennego ograniczenia
04-4-1121-2015/2017 (2017-2021)
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Wojciech Zając

Projekt: Baikal GVD Experiment
02-2-1099-2010/2023 (2019-2021)
Koordynator w IFJ PAN: Konrad Kopański

Projekt: Badania materiałów stosowanych w przemyśle jądrowym przy użyciu anihilacji pozytonów i metod komplementarnych
04-2-1126-2015/2020 (2019-2021)
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Paweł Horodek

Projekt: Badanie własności rozpadu egzotycznych i stabilnych jąder poprzez rozpad beta oraz bezpośredni rozpad gamma wysoko wzbudzonych stanów z wykorzystaniem klastra Dubna-Kraków
03-5-1130-2017/2021 (2020-2021)
Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj

Projekt: Badania efektów radiobiologicznych w radioterapii protonowej wspomaganej środkami chemoterapeutycznymi
04-9-1077-2009-2020 (2020-2021)
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Jan Swakoń

Visegrad Fund
International Visegrad Fund
Projekt: Association of complementary X-ray and optical spectroscopy methods and communities
22020037 (2020-2021)
Koordynator: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Jakub Szlachetko