Projekty wspólne z ZIBJ

Formularze

Sprawozdania za bieżący rok i wnioski na kolejny rok przesyła się w formie elektronicznej staroście Grupy Polskich Pracowników ZIBJ w terminie do 15 listopada.

Sprawozdania i wnioski przesyła się w formie elektronicznej staroście Grupy Polskich Pracowników ZIBJ w terminie do 15 listopada.

Starosta Grupy Polskich Pracowników ZIBJ: dr Władysław Chmielowski.

Strona Polskiej grupy w ZIBJ: http://poland.jinr.ru/pl/