Komisja Europejska

Funding & Tenders Portal czyli Portal Użytkownika zawiera informacje dotyczące Programów Unii Europejskiej. Zainteresowani znajdą na nim wskazówki, jak aplikować, uzyskać grant z programu ramowego Komisji Europejskiej i zarządzać nim. Obok informacji na temat możliwości uzyskania finansowania projektów w konkursach tych programów, na stronie można znaleźć praktyczne porady dotyczące każdego z etapów realizacji projektów. Dodatkowo portal oferuje możliwość zgłoszenia się jako ekspert do oceny projektów składanych w konkursach Programów UE.

Na stronie Funding & Tenders Portal można znaleźć wiele przydatnych dokumentów dotyczących uczestnictwa w programie Horyzont Europa.


Portal EURAXESS Polska - Wspomaganie międzynarodowej mobilności naukowców