Komisja Europejska

Funding & Tenders Portal czyli Portal Użytkownika zawiera informacje dotyczące Programów Unii Europejskiej. Zainteresowani znajdą na nim wskazówki, jak aplikować, uzyskać grant z programu ramowego Komisji Europejskiej i zarządzać nim. Obok informacji na temat możliwości uzyskania finansowania projektów w konkursach tych programów, na stronie można znaleźć praktyczne porady dotyczące każdego z etapów realizacji projektów. Dodatkowo portal oferuje możliwość zgłoszenia się jako ekspert do oceny projektów składanych w konkursach Programów UE.

Na stronie Funding & Tenders Portal można znaleźć wiele przydatnych dokumentów dotyczących uczestnictwa w programie Horyzont 2020, m.in.:

  • Annotated Model Grant Agreement – Umowa grantowa z omówieniem poszczególnych zapisów prawnych i przykładami
  • Programy Pracy (Work Programmes)– dokumenty zawierające tematykę i budżet konkursów oraz zasady uczestnictwa
  • Przewodnik dotyczący przygotowania wniosku projektowego

Portal EURAXESS Polska - Wspomaganie międzynarodowej mobilności naukowców


Nowe szanse na zatrudnienie naukowców z zagranicy w grantach indywidualnych MSCA H2020.


Program H2020: AGA Annotated Model Grant Agreement