Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

dawniej Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)

W MNiSW tworzone są programy ministra i konkursy, poprzez które Ministerstwo dąży do poprawienia jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, pomaga zdolnym studentom w rozwijaniu kariery naukowej, wspiera zespoły młodych wynalazców, nagradza najlepszych i wspiera dobre praktyki. Misją MNiSW jest propagowanie dorobku polskich naukowców na arenie międzynarodowej, a także popularyzacja nauki wśród polskiego społeczeństwa, jak również wdrażanie programów i funduszy unijnych, wsparcie zrównoważonego rozwoju uczelni w całym kraju, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.

Programy MNiSW, opisy, terminy, wyniki i wzory niezbędnych dokumentów można znaleźć na nowej stronie poświęconej przedsięwzięciom MNiSW: https://programy.nauka.gov.pl/.