Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

W MNiSW tworzone są programy ministra i konkursy, poprzez które Ministerstwo dąży do poprawienia jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, pomaga zdolnym studentom w rozwijaniu kariery naukowej, wspiera zespoły młodych wynalazców, nagradza najlepszych i wspiera dobre praktyki. Misją MNiSW jest propagowanie dorobku polskich naukowców na arenie międzynarodowej, a także popularyzacja nauki wśród polskiego społeczeństwa, jak również wdrażanie programów i funduszy unijnych, wsparcie zrównoważonego rozwoju uczelni w całym kraju, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.