Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) została powołana do życia 1 października 2017 roku (Ustawa o NAWA). Instytucja, podlegająca Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działa na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej.

Cele NAWA:

  1. Wzmocnienie doskonałości naukowej
  2. Umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych
  3. Promocja Polski, jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych
  4. Promocja języka polskiego i kultury polskiej

Strategia NAWA

Prezentacja NAWA