Polska Akademia Nauk (PAN) - Realizowane projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

BELGIA 2019-2021 (FWO)

Zastosowanie faktoryzacji zależnej od pędów poprzecznych (TMD) do opisu oddziaływań hadronowych badanych w LHC w CERNie – Application of Transverse Momentum Dependent factorization to hadron interactions at the CERN LHC
Koordynator IFJ PAN: dr hab. Krzysztof Kutak


BIAŁORUŚ 2020-2022

Pu, Am, Sr-90 w kościach mieszkańców terenów skażonych opadem czarnobylskim - Pu, Am, Sr-90 in Chernobyl fallout affected sites inhabitants bones
Koordynator IFJ PAN: prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski


CZECHY 2020-2022

Emisja i transport neutronów w tokamaku COMPASS-U – Neutron emission and transport at the COMPASS-U tokamak
Koordynator IFJ PAN: dr hab. Jakub Bielecki


CZECHY 2020-2022

Rozwój multifunkcyjnego systemu dostarczania próbki do zastosowań w spektroskopii rentgenowskiej – Development of multipurpose liquid sample delivery system for X-ray spectroscopy applications
Koordynator IFJ PAN: dr hab. Jakub Szlachetko


FRANCJA 2017-2020 (CNRS)

Współpraca COPIN-GANIL w zakresie badań jąder egzotycznych (COPIGAL) – The Collaboration COPIN-GANIL on physics of exotic nuclei (COPIGAL)
Koordynator IFJ PAN: prof. dr hab. Bogdan Fornal


FRANCJA 2018-2020 (CNRS)

Współpraca w dziedzinie fizyki jądrowej i fizyki wysokich energii pomiędzy IN2P3/CNRS i IFJ PAN reprezentującym Konsorcjum Polskich Jednostek Naukowych - COPIN
Koordynator IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj


SŁOWACJA 2019-2021 (SAN)

Wielofunkcyjne materiały magnetyczne - badania struktury i własności fizycznych – Multifunctional magnetic materials - research into structure and physical properties
Koordynator IFJ PAN: dr hab. Robert Pełka


WŁOCHY 2020-2021 (CNR)

Multidyscyplinarne badania szkłotwórczych układów molekularnych – Multidisciplinary studies of glass-forming molecular materials
Koordynator IFJ PAN: dr hab. Mirosław Gałązka