Polska Akademia Nauk (PAN) - Terminy i formularze

Terminy naboru wniosków

  • CNR - do dnia 17 czerwca 2024 r. (do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13.06.2024 r.)
  • NSTC - do dnia 19 lipca 2024 r. (do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16.07.2024 r.)

Formularze

  • Propozycje wspólnych projektów badawczych (1 egz.) [doc] [pdf]
  • Sprawozdanie z realizacji projektu – w przypadku, gdy zgłoszony projekt stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy [doc] [pdf]
  • Sprawozdanie końcowe z projektu (2 egz.) [doc] [pdf]