Monografie i rozprawy habilitacyjne online

2012

Spektroskopia gamma wysokiej rozdzielczości na wiązkach stabilnych i radioaktywnych jonów z użyciem hybrydowych układów detekcji i jej zastosowanie w badaniach kolektywnej struktury nuklidów z pobliża jąder magicznych przy wysokim spinie i izospinie
High resolution gamma spectroscopy in stable and radioactive ion beams with hybrid detector systems and applications in studies of a collective structure of nuclides in a vicinity of magic nuclei at high spin and isospin
Piotr Bednarczyk
Recenzent: prof. Adam Maj
ISBN 978-83-908998-9-3 (2012)

Nowe podejście do analizy online w eksperymentach spektroskopii jądra atomowego na wiązce przyspieszonych jonów
New approach to the online analysis of the in-beam nuclear spectroscopy experiments
Jerzy Grębosz
Recenzent: prof. Adam Maj
ISBN 987-83-934248-0-1 (2012)

Optymalizacja systemów wstępnej selekcji przypadków w pomiarach procesów o małych przekrojach czynnych na przykładzie eksperymentu ATLAS
Optimization of the online filtering in ATLAS experiment for the small cross-section processes
Krzysztof Korcyl
Recenzent: prof. Piotr Malecki
ISBN 987-83-934248-1-8 (2012)

Metody analizy wielu zmiennych w fizyce wysokich energii
Multivariate analysis methods in high energy physics
Marcin Wolter
Recenzent: prof. Piotr Malecki
ISBN 978-83-934248-2-5 (2012)

Alignment of precision tracking systems and its importance for physics studies in high-energy experiments
Paweł Brückman de Renstrom
Recenzent: prof. Barbara Wosiek
ISBN 978-83-934248-3-2 (2012)

Przemiany strukturalne i magnetyczne wywołane absorpcją wodoru w związkach ziem rzadkich z manganem o strukturze typu faz Lavesa C14 i C15
Structural and magnetic transformations caused by absorption of hydrogen in rare earths-manganese with structures of the Laves phase of C14 and C15 type
Andrzej Budziak
Recenzent: prof. Piotr Zieliński
ISBN 978-83-934248-9-4 (2012)

Study of b-jets production within and beyond the Standard Model in the LHCb experiment
Marcin Kucharczyk
Recenzent: dr hab. Mariusz Witek
ISBN 978-83-934248-6-3 (2012)