Monografie i rozprawy habilitacyjne online

2013

Measurements of final states with τ leptons in proton-proton collisions using the ATLAS detector at the LHC
Anna Kaczmarska
Recenzent: prof. Barbara Wosiek
ISBN 978-83-934248-8-7 (2013)

Badanie kolektywnych własności jąder atomowych w funkcji temperatury i spinu
Studies of collective properties of atomic nuclei as a function of temperature and spin
Maria Kmiecik
Recenzent: prof. Adam Maj
ISBN 978-83-934248-5-6 (2013)

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B
Searches for new physics in B meson decays
Andrzej Bożek
Recenzent: prof. Maria Różańska
ISBN 978-83-934248-4-9 (2013)

Perturbed Angular Correlation method in materials science
Agnieszka Kulińska
Recenzent: dr hab. Marta Wolny-Marszałek
ISBN 978-83-63542-08-5 (2013)

Badania struktury jąder neutrono-nadmiarowych produkowanych w głęboko nieelastycznych reakcjach ciężkich jonów na wiązkach stabilnych i radioaktywnych
Studies of neutron-rich nuclei produced in deep-inelastic heavy ion collisions with stable and radioactive beams
Wojciech Królas
Recenzent: dr hab. Bogdan Fornal
ISBN 978-83-63542-16-0 (2013)

Symetrie kształtów jądra atomowego i ich łamanie
Nuclear shape symmetries and their breaking
Katarzyna Mazurek
Recenzent: prof. Adam Maj
ISBN 978-83-93542-20-7 (2013)

Bioaktywne powłoki na powierzchni polietylenu oraz poliuretanu
Bioactive coatings on the surface of polyethylene and polyurethane
Bogusław Rajchel
Recenzent: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burakowski
ISBN 978-83-63542-12-2 (2013)