Monografie i rozprawy habilitacyjne online

2014

Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej
Research and development of techniques for the controlled thermonuclear fusion
red. Urszula Woźnicka
Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
ISBN 978-83-63542-28-3 (2014)

Plasma-Focus i kontrolowana synteza jądrowa
Plasma-Focus and controlled nuclear fusion
Marek Scholz
Recenzent: dr hab. Krzysztof Drozdowicz
ISBN 978-83-63542-24-5 (2014)