Monografie i rozprawy habilitacyjne online

2015

Experimental and Theoretical Studies of Proton Induced Nuclear Spallation
Krzysztof Pysz
Recenzent: Prof. dr hab. Antoni Szczurek
ISBN 978-83-63542-36-8 (2015)

Zastosowanie techniki µSR w badaniach własności magnetycznych wybranych magnetyków molekularnych
Application of µSR technique in study of magnetic properties of selected molecule-based magnets
Piotr M. Zieliński
Recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński
ISBN 978-83-63542-52-8 (2015)

Pomiar funkcji struktury protonu w obszarze małych przekazów czteropędu Q2 na akceleratorze HERA
Measurement of the proton structure function at the low four-momentum transfer squared Q2 at HERA accelerator
Ewelina Maria Łobodzińska
Recenzent: prof. dr hab. Jacek Turnau
ISBN 978-83-63542-48-1 (2015)