Monografie i rozprawy habilitacyjne online

2016

Plasma-Focus and controlled nuclear fusion
Marek Scholz
ISBN 978-83-63542-56-6 (2016)

Efekty systematyczne w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii – wielokrotne rozpraszanie światła
Systematic effects in observations of the highest energy cosmic rays - multiple scattering of light
Jan Pękala
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Wilczyński
ISBN 978-83-63542-60-3 (2016)

Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co
The influence of controlled modification of the structure and morphology of planar and linear metallic nanostructures on their magnetic properties illustrated by Fe/Cr multilayers and Co nanowires studies
Małgorzata Kąc
Recenzent: dr hab. Marta Wolny-Marszałek
ISBN 978-83-63542-64-1 (2016)