Monografie i rozprawy habilitacyjne online

2017

Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co
The influence of controlled modification of the structure and morphology of planar and linear metallic nanostructures on their magnetic properties illustrated by Fe/Cr multilayers and Co nanowires studies
Małgorzata Kąc
Recenzent: prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek
ISBN 978-83-63542-92-4 (2017, wydanie II)

Searching for rare nuclear processes at low energies – development of background reduction techniques for cutting-edge experiments
Grzegorz Zuzel
Recenzent: prof. dr hab. Bogdan Fornal
ISBN 978-83-63542-72-6 (2017)

Zastosowanie metody chromatografii gazowej ze spektrometrią mas w analizie wydychanego powietrza w celu diagnostyki przewlekłej choroby nerek i jej powikłań
Beata Grabowska-Polanowska
Recenzent: dr hab. Maria Kała
ISBN 978-83-63542-88-7 (2017)

Searches for New Physics effects in b! s`−`+ transitions
Marcin Chrząszcz
Recenzent: prof. dr hab. Mariusz Witek
ISBN 978-83-63542-84-9 (2017)

Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment
Ewa Stanecka
Recenzent: prof. dr hab. Michał Turała
ISBN 978-83-63542-80-1 (2017)