Monografie i rozprawy habilitacyjne online

2018

From Classical to Plasma Tomography
Jakub Bielecki
Recenzent: dr hab. Janusz Lekki
ISBN 978-83-63542-96-2 (2018)

Study of the Quark-Gluon Plasma with Hard Probes at the LHC
Jacek Otwinowski
Recenzent: Prof. dr hab. Jan Figiel
ISBN 978-83-63542-01-6 (2018)

Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod pomiarowych jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących profilowania neutronowe
Urszula Wiącek
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz IFJ PAN; dr hab. inż. Nguyen Dinh Chau, prof. AGH
ISBN 978-83-63542-02-3 (2018)