Monografie i rozprawy habilitacyjne online

2019

Nowoczesne techniki detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich energii
Jarosław Stasielak
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Wilczyński
ISBN 978-83-63542-03-0 (2019)

Production of light neutral mesons in the ALICE experiment at the LHC
Adam Matyja
Recenzent: Prof. dr hab. Jan Figiel
ISBN 978-83-63542-05-4 (2019)

Zastosowanie wiązek z cyklotronów AIC-144 i Proteus C-235 do radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN
Jan Swakoń
Recenzent: prof. dr hab. Michael Waligórski
ISBN 978-83-63542-06-1 (2019)

Dwuwymiarowa dozymetria termoluminescencyjna
Mariusz Kłosowski
Recenzent: dr hab. Władysław Węglarz
ISBN 978-83-63542-07-8 (2019)

Selected measurements of final states with third-generation fermions in proton – proton collisions using the ATLAS detector at the LHC
Paweł Malecki
Recenzent: dr hab. Paweł Brückman de Renstrom
ISBN 978-83-63542-09-2 (2019)

Rozwój i zastosowanie metod pomiarowych i obliczeniowych na potrzeby ochrony radiologicznej personelu w medycynie
Renata Kopeć
Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Olko
ISBN 978-83-63542-11-5 (2019)

Identyfikacja i charakterystyka izotopowych śladów awarii elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi
Renata Kierepko
Recenzent: dr hab. Krzysztof Kozak
ISBN 978-83-63542-10-8 (2019)

Heat Transfer in High Field Superconducting Accelerator Magnets
Dariusz Bocian
Recenzent: prof. dr hab. Piotr Malecki
ISBN 978-83-63542-13-9 (2019)

Photoproduction cross section measurements in ultra-peripheral Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC with ALICE
Christoph Mayer
Recenzent: dr hab. Marek Kowalski
ISBN 978-83-63542-14-6 (2019)