Monografie i rozprawy habilitacyjne online

2021

PARIS White Book
F. Camera and A. Maj
Recenzent: prof. dr hab. Bogdan Fornal (IFJ PAN), dr Paweł Napiorkowski (ŚLCJ UW)
ISBN 978-83-63542-22-1 (2021)