Monografie i rozprawy habilitacyjne online

2022

Neutrino-Nucleus Cross-Section Measurements in the Near Detector of the T2K Experiment
Tomasz Wąchała
Recenzenci: prof. Janusz Gluza, dr hab. Paweł Malecki
ISBN: 978-83-63542-25-2 (print) (2022)
ISBN: 978-83-63542-26-9 (pdf) (2022)
https://doi.org/10.48733/978-83-63542-26-9 (2022)