Publikacje popularnonaukowe on-line

Publikacje popularnonaukowe on-line

  • Niech Ci fizyka nie umyka (IFJ PAN 2020)
    Wersja polska ISBN 978-83-63542-19-1
    Wersja angielska ISBN 978-83-63542-21-4
  • Czwarte laboratorium Wiktora. Od zabawy do nauki (Wiktor Niedzicki IFJ PAN 2018)
  • „Nowe laboratorium Wiktora. Sztuczki dla dzieci (i dorosłych)” (Wiktor Niedzicki IFJ PAN 2015)
  • „TELEOBIEKTYW - SPOJRZENIE NA NAUKĘ”(zbiór felietonów Wiktor Niedzicki 2015) ISBN: 978-83-653-42-32-0

Raporty popularyzatorskie on-line