Raporty on-line 2000

1. Report No. 1839/PS (ciało stałe - solid state)
"Charakterystyka procesu anihilacji pozytonów w materii"
("Characteristics of positron annihilation process in matter")

Jerzy Dryzek (rozprawa habilitacyjna - habilitation thesis)
Streszczenie angielskie (English abstract) - dryzek.pdf
2. Report No. 1840/AP (zastosowania - applications)
"The Monte Carlo calculated spectra and angular distributions of secondary particles from 3, 30 and 250 GeV electron interaction in thick Al, Cu, Nb and Pb targets"
D. Dworak, J. Łoskiewicz, H. Dinter, A. Leuschner, K. Tesch
3. Report No. 1841/PH (high energy, particle physics)
"Non-Uniform Chiral Phase in Effective Chiral Quark Models"
M.Sadzikowski, W. Broniowski
4. Report No. 1842 (ISSN 1425-3763)
"ANNUAL REPORT 1999"
5. Report No. 1843/PH (high energy, particle physics)
"Different Hagedorn temperatures for mesons and baryons from experimental mass spectra, compound hadrons, and combinatorial saturation"
W. Broniowski, W. Florkowski
6. Report No. 1844/PH (high energy, particle physics)
"Two Hagedorn temperatures: a larger one for mesons, a lower one for baryons"
W. Broniowski
7. Report No. 1845/B (radiobiology, environment)
"Influence of occupational exposure to pesticides on lymphocytes responses to environment and UV"
Report from the EC Project ERBIC 15CT 960300
"Pesticide Effects on Humans"
8. Report No. 1846/AP (zastosowania - applications)
"Korekcja efektu matrycy w badaniach cienkich warstw Powierzchniowych wiązką naładowanych cząstek"
("Matrix Effect in Investigation of Thin Surface Layers by Beam of Charged Particles")

B. Rajchel, B. Porankiewicz
9. Report No. 1847/PH (high energy, astrophysics)
"Efekty krytyczne w kolapsie grawitacyjnym"
("Critical Effects in Gravitational Collaps")

T. Chmaj (praca habilitacyjna - habilitation thesis)
10. Report No. 1848/PH (high energy, particle physics)
"Fizyka ciężkich barionów przy pomocy LEP"
("Heavy Baryon Physics at LEP")
T. Lesiak (praca habilitacyjna - habilitation thesis)
11. Report No. 1849/PH (high energy, particle physics)
"Contribution of Inelastic Rescattering to B → ππ, K K(bar) Decays"
P. Żenczykowski
12. Report No. 1850/PL (nuclear physics, nuclear spectroscopy)
"Własności gorących i szybko obracających się jąder atomowych badane za pomocą gigantycznego rezonansu dipolowego w ekskluzywnych eksperymentach"
("Properties of hot and fast rotating atomic nuclei studied by means of Giant Dipole Resonance in exclusive experiments")

A. Maj (praca habilitacyjna - habilitation thesis)
1850ab.pdf (English abstract)
13. Report No. 1851/C (radiochemistry)
"Sorpcja Hf, Nb i Cs na sześciocyjanożelazianie (II) miedziowym i cynkowym z roztworów kwasów solnego i siarkowego"
("Sorption of Hf, Nb and Cs on copper and zinc hexacyanoferrate (II) from hydrochloric ans sulphuric acids")

B. Kubica, M. Tuteja-Krysa, H. Godunowa, R. Misiak, Z. Szeglowski
14. Report No. 1852/PH (high energy, particle physics)
"Nucleon-Quark Phase Transition in Neutron Stars"
M. Kutschera, J. Niemiec
15. Report No. 1853/PL (nuclear reactions)
"Forward Wall Detector"
A. Budzanowski, B. Czech, A. Siwek, I. Skwirczyńska, P. Staszel
16. Report No. 1854/PH (high energy)
"Direct Energy Deposition in the Lateral Concrete Shielding of the TESLA Water Dump and the Rise of Shielding Temperature"
D. Dworak, J. Łoskiewicz
17. Report No. 1855/PH (particle physics, astrophysics)
"First Generation of Bound Objects in the Universe"
S. Stachniewicz, M. Kutschera
18. Report No. 1856/AP (zastosowania - applications)
"CMB v. 1.1 Data Acqusition and Evaluation System of the Cracow Nuclear Microprobe"
J. Lekki, R. Hajduk, S. Lebed, A. Potempa, T. Pieprzyca, Z. Stachura, M. Ziębliński, J. Styczeń
19. Report No. 1857/PN (neutron physics)
"Measurements of the thermal neutron absorption Sa of model systems (reference KCL solutions) in two-region geometry"
E. Krynicka, K. Drozdowicz, B. Gabańska, W. Janik, J. Dąbrowska
20. Report No. 1858/AP (zastosowania - applications)
"Thermal Neutron Absorption Cross Section of Industry Brines"
U. Woźnicka, B. Gabańska, A. Igielski, P. Soliński
21. Report No. 1859/PN (neutron physics)
"Boron as the Reference Material for the Thermal Neutron Absorption Measurements"
M. Kosik-Abramczyk
22. Report No. 1860/PN (neutron physics)
"Measurements of the thermal neutron absorption Sa of boron of unknown isotopic ratio"
E. Krynicka, B. Gabańska, U. Woźnicka, M. Kosik
23. Report No. 1861/PN (neutron physics)
"Decay of the pulsed thermal neutron flux in polyethylene samples. Experiment and MCNP simulation"
J. Dąbrowska, K. Drozdowicz, E. Krynicka
24. Report No. 1862/E (electronics)
"Instrumentation System for Pulsed Neutron Generator. Part 2: Structures and Assemblies"
J. Burda, A. Igielski, W. Janik, A. Kurowski, T. Zaleski
25. Report No. 1863/AP (zastosowania - applications)
"Badanie własności warstwy zawierającej jony wapnia, fosforu i tlenu uzyskanej na powierzchni tytanu metodą IBAD"
J. Baszkiewicz, D. Krupa, B. Rajchel, A. Barcz, J.W. Sobczak, A. Biliński, M. Mitura, S. Gąsiorek, A. Adamski
26. Report No. 1864/C (chemia jądrowa - nuclear chemistry)
"Oznaczenie śladowych zawartości wybranych metali w tkance ryby różnymi metodami: PIXE, XRF, oraz TRXRF"
B. Kubica, W.M. Kwiatek, E.M. Dutkiewicz, W. Polok
27. Report No. 1865/PL (nuclear physics - fizyka jądrowa)
"A New Approach to Continuum Shell Model and Its Applications"
J. Okołowicz (praca habilitacyjna - habilitation thesis)
28. Report No. 1866/B (radiobiology, environment)
"DNA damage induction and repair evaluated in human lymphocytes irradiated with X-rays and neutrons"
W. Niedźwiedź, A. Cebulska-Wasilewska
29. Report No. 1867/B (radiobiology, environment)
"Biological Efficiency of Californium-252 Source Evaluated by Comet Assay, Classical Cytogenetics and Fish in Human Lymphocytes Irradiated without and with BSH Pretreatment"
A. Cebulska-Wasilewska, W. Niedźwiedź, D. Florjan, K. Schneider, A. Wierzewska
30. Report No. 1868/B (radiobiology, environment)
"The Biological Efficiency of the Petten Research Reactor Beam on Human Lymphocytes (Methodological Approach)"
A. Cebulska-Wasilewska, W. Dyga, I. Pawłyk, A. Panek
31. Report No. 1869/B (radiobiology, environment)
"Biological Efficiency of the Therapeutic Neutron on DNA and Cytogenetic Damage in the Presence and Absence of 10B"
A. Cebulska-Wasilewska, W. Niedźwiedź, A. Wierzewska, B.J. Capała, J.A. Coderre
32. Report No. 1870/B (radiobiology, environment)
"Genitoxic Damage in vivo, Susceptibility to UVC and X-rays, and Repair Efficiency in vitro Lymphocytes from Referent and Occupational Exposed to Mercury Vapours Group"
A. Cebulska-Wasilewska, A. Panek, W. Dyga, A. Wierzewska, E. Kasper, Z. Żabiński, P. Moszczyński
33. Report No. 1871/D (dozymetria - dosymetry)
"Laboratorium wzorcowania przyrządów dozymetrycznych w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie"
("Laboratory for Calibration of Radiation Protection Monitoring Instruments in Institute of Nuclear Physics in Kraków")

P. Bilski, M. Budzanowski, T. Horwacik, B. Marczewska, T. Nowak, P. Olko, E. Ryba, K. Zbroja
34. Report No. 1872/D (dozymetria - dosymetry)
"Pomiary dawek promieniowania kosmicznego w samolotach pasażerskich LOT"
("Measurement of Cosmic Radiation Doses on Board of LOT Passenger Airplanes")

P. Bilski, M. Budzanowski, T. Horwacik, B. Marczewska, P. Olko