Raporty on-line 2001

1. Report No. 1873/PS (radiochemia - radiochemistry)
"Pilotażowe badania zawartości niektórych radionuklidów w próbkach gleby z terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego"
("Piloting Studies of Selected Radionuclides Content in Environmental Samples from the Tatra Mountains National Park")

B. Kubica, J.W. Mietelski, E. Tomankiewicz, M. Jasińska, P. Gaca, K. Kozak
2. Report No. 1874 (ISSN 1425-3763)
"ANNUAL REPORT 2000"
3. Report No. 1875/D (dozymetria - dosymetry)
"Ocena przydatności ultraczułych detektorów termoluminescencyjnych LiF:Mg, Cu, P(MCP-N) w dozymetrii promieniowania gamma w środowisku"
("Ultra-Sensitive Thermoluminescent Detectors Based on LiF:Mg, Cu, P(MCP-P) and their Aplicability in Dosimetry of Gamma Radiation in Environment")

M. Budzanowski (praca doktorska - Ph.D. Thesis)
4. Report No. 1876/PH (particle physics)
"ρ-ππ Decay in Nuclear Medium"
W. Broniowski, W. Florkowski, B Miller
5. Report No. 1877/PH (particle physics)
"Deep Inelastic Scattering at Small Values of the Bjorken Variable x"
K. Golec-Biernat (rozprawa habilitacyjna - habilitation thesis)
6. Report No. 1878/PL (fizyka jądrowa - nuclear physics)
"Własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych badane za pomocą gigantycznego rezonansu dipolowego"
("Properties of nuclei and nuclear reaction mechanisms studied with Giant Dipole Resonance")

M. Kmiecik (praca doktorska - Ph.D. Thesis)
7. Report No. 1879/PH (particle physics)
"Are Centauros exotic signals of the QGP?"
E. Gładysz-Dziaduś
8. Report No. 1880/AP (zastosowania - applications)
"Energy Deposition in the TESLA Water Dump as a Function of its Size"
D. Dworak, J. Łoskiewicz
9. Report No. 1881/AP (zastosowania - applications)
"The Energy Deposition for No-Air-Gap Design of the TESLA Beam Dump"
D. Dworak, J. Łoskiewicz
10. Report No. 1882/PL (nuclear physics - fizyka jądrowa)
"Coulomb Amplitude Representation and Nuclear Diffraction and Refraction"
H. Wojciechowski
11. Report No. 1883/PH (fizyka cząstek - particle physics)
"Komory Projekcji Czasowej w Eksperymentach na Wiązkach Relatywistycznych Jonów"
("Time Projection Chambers in Relativistic Ion Experiments")

M. Kowalski (rozprawa habilitacyjna - habilitation thesis)
12. Report No. 1884/C (radiochemia - nuclear chemistry)
"Sorpcja Eu, Hf, Nb i Zr na Sześciocyjanożelazianach (II) Metali Przejściowych z Roztworów Kwasów Mineralnych"
("Adsorbtion of Eu, Hf, Nb and Zr on Transient metals Hexacyanoferrate (II) from Mineral Acid Solutions")

B. Kubica, M. Tuteja-Krysa, H. Godunowa, R. Fiałkowski
13. Report No. 1885/AP (zastosowania - applications)
"XXXIV Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Application" Kraków, 3-4 December 2001
Book of ABSTRACTS
14. Report No. 1886/AP (applications-zastosowania)
"Symulacje komputerowe konwertera uranowego jako źródła neutronów do terapii borowo-neutronowej"
("Computer Simulation of the Fission-Uranium Converter as the Neutron Source for the Boron-Neutron Capture Therapy")

U. Woźnicka, G. Tracz, D. Dworak
15. Report No. 1887/AP (applications-zastosowania)
"The Monte Carlo Simulation of the Fast Neutron and Gamma-Ray Transmission Setup for Humidity Measurement of Coke"
T. Cywicka-Jakiel, J. Łoskiewicz, G. Tracz
16. Report No. 1888/PH (particle physics - fizyka cząstek)
"TOSCA simulation of some effects observed in irradiated silicon detectors"
A.S. Moszczyński
17. Report No. 1889/PL (nuclear physics - fizyka jądrowa)
"The Second Sumy-Cracow-Münster Symposium on Nuclear Analytical Methods"
Editors: J. Lekki, Z. Stachura, B. Sulkio-Cleff
Electronic file unavailable - ask J. Lekki for printed copy
18. Report No. 1890/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"Interpretation problems of Czubek's Sa measurement method. Reference experiment on H3BO3 solutions"
E. Krynicka, B. Gabańska, U. Woźnicka, J. Dąbrowska, J. Burda
19. Report No. 1891/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"The thermal neutron absorption of mixtures of hydrogenous and non-hydrogenous substances measured in two-region geometry"
K. Drozdowicz, E. Krynicka, U. Woźnicka, A. Igielski, A. Kurowski
20. Report No. 1892/B (biology - biologia)
"Influence of Occupational Exposure to Mercury Vapours on Lymphocytes Susceptibility to the Induction of Genetic Damage"
Z. Żabiński, A. Panek, A. Wierzewska, E. Kasper, W. Dyga, P. Moszczyński, A.Cebulska-Wasilewska
21. Report No. 1893/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"Influence of granulation of the diabase sample on the thermal neutron Sa measurement"
U. Woźnicka, E. Krynicka, K. Drozdowicz, M. Kosik, W. Janik