Raporty on-line 2002

1. Report No. 1894/PN (fizyka neutronów - neutron physics)
"Boron in Sedimentary Rocks of Carpathian Flysch and its Link with Observed High Values of Neutron Absorption Cross-Section"
J. Łoskiewicz, K. Kulczykowska, W. Natanek
2. Report No. 1895/B (fizyka środowiska - environment physics)
"Pomiary radonu w powietrzu glebowym na terenie aglomeracji krakowskiej"
("Measurements of Radon Concentration in Soil Gas on Kraków Aglomeration Area")

J. Swakoń, K. Kozak, M. Paszkowski, J. Łoskiewicz, P. Olko, R. Gradziński, J. Mazur, M. Janik, T. Horwacik, J. Bogacz, R. Haberi, T. Zdziarski
3. Report No. 1896/PN (fizyka neutronów - neutron physics)
"Efektywna absorpcja neutronów termicznych w złożonych ośrodkach geologicznych"
("Effective Absorption of Thermal Neutrons in Complex Geological Media")

U. Woźnicka, J. Burda, J. Dąbrowska, K. Drozdowicz, B. Gabańska, A. Igielski, W. Janik, E. Krynicka, A. Kurowski
4. Report No. 1897/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"A Joint Analysis of the S-Vave in the p+p- and p0p0 Data"
R. Kamiński, L. Leśniak, K. Rybicki
5. Report No. 1898/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Coupled Channel Study of a0 Resonances"
A. Furman, L. Leśniak
6. Report No. 1899/PN (neutron physics - fizyka neutronowa)
"Possibility of SS Measurement on Rock Samples by a Pulsed Neutron Method"
K. Drozdowicz, B. Gabańska, U. Woźnicka
7. Report No. 1900/S (oprogramowanie - software)
"Program ATOMek - graficzny interfejs dla ROOT-a"
("The ATOMek Computer Program - the Graphic Interface for ROOT")

T. Gburek, A. Siwek
8. Report No. 1901 (ISSN 1425-3763)
"Annual Report 2001"
W. Zając - Editor
Annual Report 2001
9. Report No. 1902/Ch (chromatography - chromatografia)
"Methods of Dating Young Groundwater with Chlorofluorocarbons (CFCs) and Sulphur Hexafluoride (SF6)"
M. Opoka
10. Report No. 1903/PH (high energy nuclear physics - fizyka jądrowa wysokich energii)
"Metody spektralne i propagacja poza powłoką masy dla materii jądrowej"
("Spectral Methods and Off-Mass Shell Propagation for Nuclear Matter")

P. Bożek (rozprawa habilitacyjna - habilitation thesis)
11. Report No. 1904/PS (fizyka ciała stałego - solid state physics)
"Produkcja defektów topologicznych w przemianach fazowych drugiego rodzaju"
("Topological Defect Production in the Second Order Phase Transitions")

T. Dobrowolski (rozprawa habilitacyjna - habilitation thesis)
12. Report No. 1905/D (dozymetria - dosymetry)
"Badania narażenia załóg lotniczych na promieniowanie kosmiczne - wyniki, wnioski i propozycje"
("Investigations of Aircrews' Exposure to Cosmic Radiation - Results, Conclusions and Suggestions")

P. Bilski, M. Budzanowski, T. Horwacik, B. Marczewska, E. Ochab, P. Olko
13. Report No. 1906/Ch (chromatografia - chromatography)
"Chromatographic Measurement of Permanent Gases in Water"
P. Mochalski
14. Report No. 1907/PN (netron physics - fizyka neutronów)
"Thermal Neutron Diffusion Cooling Coefficients of Basic Rock Minerals by Monte Carlo Simulations"
K. Drozdowicz, E. Krynicka, J. Dąbrowska
15. Report No. 1908/AP (applications - zastosowania)
"XXXV Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications"
Book of Abstracts
16. Report No. 1909/PH (fizyka wysokich energii - high energy physics)
"Stany końcowe w procesach głęboko nieelastycznych na akceleratorze HERA: teoria a doświadczenie"
("The Hadronic Final States in Deep Inelastic Scattering at HERA Collider - Theory and Experiment")

L. Zawiejski (rozprawa habilitacyjna - habilitation thesis)
in Polish, English abstract included
17. Report No. 1910/C (radiochemia - radiochemistry)
"Sorpcja Ba I Sr na sześciocyjanożelazianie (II) potasowo-niklowym, miedziowym, kobaltowym, cynkowym I DOWEX-50 z roztworów kwasu siarkowego i solnego"
("Sorption of Ba and Sr on Potassium-, Copper-, Nickel-, Cobalt-, Zinc-Hexacyanoferrate (II) and Dowex-50 from Hydrochloric and Sulphuric Acid Solutions")

B. Kubica, M. Tuteja-Krysa, R. Misiak, M. Stobiński, H. Godunowa, R.Fiałkowski
18. Report No. 1911/PL (fizyka jądrowa - nuclear physics)
"High-Spin Studies of 42Ca"
M. Lach, J. Styczeń, W. Męczyński, P. Bednarczyk, A. Maj, J. Grębosz, M. Ziębliński, A. Bracco, J.C. Merdinger, N. Schulz, M.B. Smith, K.M. Spohr, J.P. Vivien
19. Report No. 1912/PH (high energy physics - fizyka wysokich energii)
"Studies of H towards ZZ* towards 4l, tt(bar) towards W+bW-b(bar) and H towards WW* towards l+nl-n Processes in the ATLAS Experiment"
E. Markiewicz, M. Puchalska
20. Report No. 1913/AP (zastosowania - applications)
"Optimization of the Fission-Converter and the Filter/Moderator Arangement for the Boron-Neutron Capture Therapy (BNCT)"
G. Tracz, U. Woźnicka
21. Report No. 1914/D (dosymetry - dozymetria)
"Microdosimetric Modelling of Physical and Biological Detectors"
Paweł Olko (rozprawa habilitacyjna - habilitation thesis)
22. Report No. 1915/B (radiobiology - radiobiologia)
"SPH - IFJ Project of Single Proton Irradiation of Biological Cells"
J. Lekki, M. Cholewa, E. Dutkiewicz, A. Gwiazdowska, R. Hajduk, K. Irzyńska, S.Lebed, P. Mazur, W. Polak, A. Potempa, T. Pieprzyca, C. Sarnecki, Z. Szklarz, A.Vesolov, R.Zając, Z. Stachura, J. Styczeń
23. Report No. 1916/E (electronics - elektronika)
"Modernizacja układu rezonansowego cyklotronu AIC-144"
("Modernization of the AIC-144 Cyclotron Resonator")

K. Guguła, J. Sulikowski, R. Taraszkiewicz
24. Report No. 1917/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"Influence of the Water Content in Rock on the Thermal Neutron Diffusion and Diffusion Cooling Coefficients (by Monte Carlo Simulations). I: - Dolomite"
K. Drozdowicz, E. Krynicka, J. Dąbrowska