Raporty on-line 2003

1. Report No. 1918/C (radiochemistry - radiochemia)
"Study on Adsorption of Zr, Hf and Nb as Homologues of Super-Heavy Elements on the Films Prepared of Some Liquid Ion Exchangers on the Surface of Some Foils"
Z. Szeglowski, Din Thi Lien, B. Kubica, H. Godunowa,M. Tuteja-Krysa, M. Stobiński, R. Fiałkowski
2. Report No. 1919/E (electronics - elektronika)
"Wielokanałowy przedwzmacniacz ładunkowy dla detektorów krzemowych"
("Multichannel Charge Preamplifier for Silicon Detectors")
B. Czech, J.G. Sobolew, V.I. Smirnov, I. Skwirczyńska
3. Report No. 1920/AP (applications - zastosowania)
"Kalibracyjne komory radonowe w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego"
("Radon Calibration Chambers at the H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics")
K. Kozak, M. Janik, J. Mazur, E. Kochowska,J. Bogacz, J. Łoskiewicz, J. Swakoń, T. Zdziarski, R. Haber
4. Report No. 1921/B (biology - biologia)
"Spektrometria jądrowa w badaniu biodęstopności radionuklidów z "gorących cząstek typu paliwowego" w środowisku leśnym"
"Nuclear Spectrometry Studies of Bioavailability of Radionuclides from "Fuel-Like Hot Particles" in Forest Environment"
J.W. Mietelski (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
5. Report No. 1922/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Analiza spolaryzowanego rozpraszania głębokonieelastycznego w obszarze małych wartości zmiennej x Bjorkena z uwzględnieniem resumacji poprawek logarytmicznych ln2(1/x)"
"Analysis of the Polarized Deep Inelastic Scattering in the Region of the Low Values of the Bjorken Variable, x, Including the Resummation of the ln2(1/x) Corrections"
B. Ziaja-Motyka (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
6. Report No. 1923/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Nowa, dwuwymiarowa metoda identyfikacji cząstek w oparciu o analizę obrazów pierścieni Czerenkowa"
"A New, Two Dimensional Analysis Method for Cherenkov Ring Images"
G.Polok
7. Report No. 1924/AP (applications - zastosowania)
"Detektor wychwytu elektronów - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań"
"Electron Capture Detector - Theory of Operation and Practical Applications "
I.Śliwka (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
8. Report No. 1925
"IFJ Annual Report 2002"
9. Report No. 1926/AP (applications-zastosowania)
"Correlation between Measurements and Monte-Carlo Calculations for the NNTE Logging-Tool"
A. Drabina, T. Zorski,U. Woźnicka
10. Report No. 1927/PL (low energy physics - fizyka niskich energii)
"Muonic Hydrogen Atoms and Molecules in Condensed Matter"
A. Adamczak (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
11. Report No. 1928/PL (low energy physics - fizyka niskich energii)
"Analiza materiałów biomedycznych wybranymi metodami spektroskopowymi"
"Analysis of Bio-Medical Materials by Means of Selected Spectroscopic Methods "
Wojciech M.Kwiatek (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
12. Report No. 1930/AP (applications-zastosowania)
"XXXVI Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków, 1-2 December 2003", Abstracts
13. Report No 1931/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Laser Measurement of the LAT Detector Displacement"
W. Wierba, J. Zachorowski, K. Oliwa
14. Report No. 1932/AP (applications-zastosowania)
"Optimization of the Fission-Converter and Filter Set-Up for the Boron-Neutron Capture Therapy (BNCT)"
G. Tracz, L. Dąbkowski, K. Pytel, and U. Woźnicka
>15. Report No 1933/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"Influence of the Water Content in Rock on the Thermal Neutron Diffusion Cooling Coefficients (by Monte Carlo Simulations). II: - Quartz"
K. Drozdowicz, E. Krynicka, J. Dąbrowska
16. Report No. 1934/E (electronics - elektronika)
"Optymalizacja parametrów komory przejściowej układu rezonansowego cyklotronu AIC144"
"Optimization of Parameters of Connection Chamber in Resonator Section of the AIC-144 Cyclotron "
J. Sulikowski, K. Guguła, R. Taraszkiewicz
17. Report No. 1935/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"Feasibility Study of Experimental Detection of the Hydrogen Content in Rock Material by a Pulsed Neutron Method"
K. Drozdowicz, A. Drabina, J. Dabrowska, B. Gabańska, A. Igielski, W. Janik, E. Krynicka, A. Kurowski, U. Wiącek, U. Woźnicka
18. Report No. 1936/AP (applications-zastosowania)
"Otrzymywanie izotopów promieniotwórczych w cyklotronie AIC-144 w latach 2000-2003"
"Isotope Production in the AIC-144 Cyclotron During the years 2000-2003"
E. Bakewicz, K. Daniel, H. Doruch, B. Petelenz, M. Tałach, M. Szałkowski
19. Report No. 1937/I
"Otrzymywanie astatu At-211 do preparatyki cienkich źródeł metodą Langmuira-Blodgett"
"Obtaining of Astatine At-211 for Preparation of Thin Sources by Langmuir-Blodgett Method"
B. Wąs, M. Bartyzel, M. Kłos