Raporty on-line 2004

1. Report No. 1938/C (radiochemistry - radiochemia)
"Preliminary Study of Elemental and Radionuclides Composition in Sediment Samples from Dobczyce Water Reseivoir"
J. Gołaś, B. Kubica, W. Reczyński, W.M. Kwiatek, M. Skiba, M. Stobiński, E.M. Dutkiewicz, G. Posmyk, K.W. Jones, M.Olko, J. Górecki, L. Glebowa
2. Report No. 1939/PL (low energy physics - fizyka niskich energii)
"Badanie struktury jąder neutrononadmiarowych wzbudzanych w reakcjach głęboko nieelastycznego rozpraszania ciężkich jonów"
("Study of the Structure of Neutron-Rich Nuclei Produced in Deep-Inelastic Heavy Ion Collisions")
B. Fornal (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
3. Report No. 1940/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Energy Evolution of the Total Cross Section - Significance of the HERA γp Measurements"
J. Chwastowski (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
4. Report No. 1941/AP (applications-zastosowania)
"Monte Carlo Simulations of the Spectrometric n-Gamma Well Logging. Comparison of Simulations and Measurements for the SO-5-90 Logging Tool"
T. Cywicka-Jakiel, T. Zorski
5. Report No. 1942/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Analysis of Tests of the CASTOR Calorimeter Prototype"
E. Gładysz-Dziaduś
6. Report No. 1943/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Poszukiwanie instantonów QCD w oddziaływaniach na akceleratorze HERA"
("Search for QCD Instantons in Deep-Inelastic Scattering at HERA")
S. Mikocki (Rozprawa habilitacyjna - Habilitation Thesis)
7. Report No. 1944
"Annual Report 2003"
8. Report No. 1945/PN (fizyka neutronów - neutron physics)
"Sensitivity of the Thermal Neutron Time Decay to the Hydrogen Content in a Rock Sample"
K. Drozdowicz, J. Dąbrowska , B. Gabańska, A. Igielski, W. Janik, E. Krynicka, A. Kurowski, K. Niedźwiedź, U. Wiącek, U. Woźnicka
9. Report No. 1946/AP (applications-zastosowania)
"Preliminary Results of Radon and Thoron Measurements in South-Eastern Part of Serbia and Montenegro"
K. Kozak, J. Mazur, M. Janik, R. Haber
10. Report No. 1947/E (electronics - elektronika)
"SCTHV VME Model 203 User's Manual"
E.Górnicki, S. Koperny, P. Malecki
11. Report No. 1948/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Ewolucja nieliniowa w chromodynamice kwantowej i jej zastosowania do produkcji neutrin przy bardzo wysokich energiach"
strong>("Nonlinear Evolution in Quantum Chromodynamics and its Application to Ultrahigh Energy Neutrino Production")
Anna Staśto (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
12. Report No. 1949/PS (fizyka ciała stałego - solid state physics)
"Własności tlenku glinu na podstawie obliczeń komputerowych"
("Properties of Alumina from Density Functional Theory Calculations")
Zbigniew Łodziana (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
13. Report No. 1950/AP (applications-zastosowania)
"Woltomierz wartości szczytowej przebiegów ciągłych i kluczowanych w układzie pomiaru napięcia w.cz. duantu cyklotronu AIC-144"
("Peak Value Voltmeter of the Continuous and Keying Runnings in the System of Measuring H.F. Voltage on the AIC-144 Cyclotron Dee")
K. Guguła, J. Sulikowski
14. Report No. 1951/AP (applications-zastosowania)
"XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, 1-2 December 2004"
15. Report No. 1952/AP (applications-zastosowania)
"Nowe źródło jonów cyklotronu AIC-144"
("The New Ion Source of the AIC-144 Cyclotron")
E. Bakewicz, H. Doruch, A. Ryś, M. Tałach, L. Źródłowski
16. Report No. 1953/E (electronics-elektronika)
"Przedwzmacniacz ładunkowy do testowania prototypów detektorów krzemowych dla detektora LumiCal liniowego akceleratora TESLA"
("Charge Sensitive Preamplifier for Testing the Silicon Detectors Prototypes for LumiCal on TESLA linear Collider")
K. Oliwa, W. Wierba
17. Report No. 1954/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Obliczenia hybrydowe modelem UrQMD i algorytmem klasteryzującym nukleony w przestrzeni fazowej"
("Hybrid Calculations Using the UrQMD Model and the Algorithm for the Phase Space Clusterization")
E. Kozik
18. Report No. 1955/AP (applications-zastosowania)
"Development of Kraków External Microbeam - Single Ion Hit Facility"
W. Polak, R. Hajduk, S. Lebed, J. Lekki, T. Horwacik, S. Maranda, T. Pieprzyca, C. Sarnecki, Z. Stachura, Z. Szklarz, O. Veselov, J. Styczeń
19. Report No. 1956/C (radiochemistry - radiochemia)
"Cyclotron Production, Separation and Quality Control of 73As"
M. Bartyzel, M. Kłos, R. Misiak, E. Ochab, B. Petelenz