Raporty on-line 2006

1. Report No. 1976/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Centrality in hadron-carbon, hadron-lead, and lead-lead Reactions at 158 GeV/c"
Andrzej Rybicki
2. Report No. 1978/PS (fizyka ciała stałego - solid state physics)
"Własności relaksacyjne i fazy magnetyczne niskowymiarowych magnetyków molekularnych"
(Relaxation properties and magnetic phases of low dimensional molecular magnets)

Maria Bałanda (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
3. Report No. 1979/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"Ochładzanie dyfuzyjne impulsowego strumienia neutronów termicznych w małych układach dwustrefowych. Symulacje metodą Monte Carlo"
(Diffusion cooling of the pulsed thermal neutron flux in two-zone small systems. MCNP simulations)

Urszula Wiącek (Praca doktorska - Ph D Thesis)
4. Report No. 1980/B (biology - biologia)
"Innovative mutually inductively coupled radiofrequency coils for magnetic resonance imaging and spectroscopy"
Bogusław Tomanek (Inst. for Biodiagnostics, Winnipeg and Calgary, Canada, USA) (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
5. Report No. 1981/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Luminosity measurement method for LHC: The theoretical precision and the experimental challenges"
M.W. Krasny, J. Chwastowski, K. Słowikowski
6. Report No. 1982/AP (applications-zastosowania)
"XXXIX Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, Poland, 30 October -1 December 2006"
7. Report No. 1983/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Transverse momentum distributions of charged particles in nuclear collisions at RHIC energies"
Adam Trzupek (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
8. Report No. 1984/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Końcowe stany hadronowe w głęboko nieelastycznym rozpraszaniu elektron-proton w obszarze małych wartości x-Bjorkena na akceleratorze HERA"
(The hadronic final state in deep inelastic ep scattering at low Bjorken-x at HERA)

Lidia Maria Goerlich (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
9. Report No. 1985/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Laser measurement of the LumiCal detector displacement"
J. Błocki, W. Daniluk, M. Gil, M. Karbowiak, A. Moszczyński, K. Oliwa, B. Pawlik, W. Słomoński, L. Suszycki, W. Wierba, L. Zawiejski
10. Report No. 1986/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"Preliminary test of the scintillator with optical fiber (SOF)detector in a pulsed thermal neutron experiment""
A. Igielski, W. Janik, A. Kurowski
11. Report No. 1987/AP (applications-zastosowania)
"Oznaczanie śladowych zawartości Zn i Pb oraz K w próbkach bielic tatrzańskich róznymi technikami: PIXE, ASS i spektroskopia promieniowania gamma"
(Determination of Pb, Zn and K in bielice soil samples by means of different techniques: PIXE, AAS, and gamma ray spectroscopy)

B. Kubica, W.M. Kwiatek, W. Reczyński, J. Gołaś, E.M. Dutkiewicz, R. Hajduk, S. Maranda, R. Misiak, T. Pieprzyca, M. Stobiński, Z. Szklarz, J. Wiltowska
12. Report No. 1988/AP (applications-zastosowania)
"Powłoki gradientowe formowane na bazie krzemu i azotu przy użyciu wiązek jonów"
(Silicon and nitrogen based gradient coatings formed with the use of ion methods)

B. Rajchel, J. Kwiatkowska, T. Wierzchoń, M. Mitura-Nowak, W. Rajchel, A. Słonimska, W. Kowalski, P. Skwirczyński, W. Rakowski
13. Report No. 1989/AP (applications-zastosowania)
"Mikrostruktura powłok formowanych metodą sputteringu jonowego"
(Microstructure of coatings formed by ion beam sputter deposition method)

B. Rajchel, J. Kwiatkowska, M. Biel-Gołaska, Ż. Świątkowska, M. Mitura-Nowak, W. Rajchel, P. Strączek, W. Rakowski
14. Report No. 1990/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"A proposal for the mechanical design of the LumiCal detector"
J. Błocki, W. Daniluk, M. Gil, A. Moszczyński, K. Oliwa, B. Pawlik, L. Suszycki, W. Wierba, L. Zawiejski
15. Report No. 1991/AP (applications-zastosowania)
"Przystosowywanie cyklotronu AIC-144 do zastosowań medycznych. Część 2. Korekta pola magnetycznego, modernizacja traktu wiązki"
(Upgrade of the AIC-144 cyclotron to medical procedures. Part 2. Correction of magnetic field. Modernization of transporting ion beam)

K. Daniel, R. Bochenek-Dobrowolski, H. Doruch, K. Guguła, R. Grzybek, G. Janik, A. Kisielowski, B. Lipka, J. Molenda, T. Norys, W. Pyzioł, B. Sałach, J. Sulikowski, A. Sroka, R. Tarczoń, L. Włodek