Raporty on-line 2007

1. Report No. 1992/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Badanie procesów z udziałem prądów neutralnych za pomocą akceleratora LEP"
(A study of neutral current processes of LEP);
Mariusz Witek (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
2. Report No. 1993/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Silicon sensors for the LumiCal for the very forward region"
J. Błocki, W. Daniluk, W. Dąbrowski, M. Gil, U. Harder, M. Idzik, E. Kielar, A. Moszczyński, K. Oliwa, B. Pawlik, L. Suszycki, W. Wierba, L. Zawiejski
3. Report No. 1994/AP (applications - zastosowania)
"Finite element model of thermo-mechanical-metallurgical processes"
J. Rońda, G.J. Oliver
4. Report No. 1995/AP (applications - zastosowania)
"Models of plasma arc welding
J. Rońda
5. Report No. 1997/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"Wtórne źródła neutronowe do generowania specyficznych strumieni neutronów"
(The secondary neutron sources for generation of particular neutron fluxes)

Grzegorz Tracz (Praca doktorska - Ph D Thesis
6. Report No. 1998/AP (applications-zastosowania)
"Optymalizacja elementów układu formowania wiązki dla stanowiska radioterapii protonowej w IFJ PAN metodami symulacji Monte Carlo"
(Optimization of the Beam Spreading System for the IFJ PAN Proton Radiotherapy Facility by Monte Carlo Simulations);
Joanna Dąbrowska, Paweł Olko, Urszula Sowa, Jan Swakoń
7. Report No. 1999/PS (fizyka ciała stałego - solid state physics)
"Klasyczne i nieklasyczne zjawisko elektrokonwekcji w fazie nematycznej ciekłych kryształów"
(Standard and nonstandard electroconvection in nematic liquid crystals);
Elżbieta Kochowska (Praca doktorska - Ph D Thesis)
8. Report No. 2000/PS (fizyka ciała stałego - solid state physics)
"Nano-scale interface modification of the Co/Cu system: metallic surface modifiers in the growth of smooth thin films"
Marta Wolny-Marszałek (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
9. Report No. 2001/AP (applications-zastosowania)
"The use of Atomic Force Microscopy as a technique for the identification of cancerous cells"
Małgorzata Lekka (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
10. Report No. 2002/AP (applications-zastosowania)
"XL Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications", Kraków, Poland, 3-4 December 2007
11. Report No. 2003/E (electronics - elektronika)
"CMOS optical sensor and readout electronics for LumiCal Alignment System"
J. Błocki, W. Daniluk, M. Gil, E. Kielar, A. Moszczyński, K. Oliwa, B. Pawlik, W. Słomiński, L. Suszycki, W. Wierba, L. Zawiejski
12. Report No. 2004/E (electronics - elektronika)
"ZEUS luminosity photon calorimeter linearity measurement"
W. Daniluk, M. Gil, K. Oliwa, W. Wierba
13. 2005/AP (applications-zastosowania)
"Propozycje modernizacji sondy izotopowej do cyklotronu AIC-144"
(Suggestions for the upgrading of the internal target assembly for the AIC-144 cyclotron)

Barbara Petelenz, Mirosław Szałkowski
14. Report No. 2006/AP (applications-zastosowania)
"Przystosowanie cyklotronu AIC-144 do protonowej radioterapii oka. Część 3. Maksymalizacja energii protonów, rewitalizacja generatora w.cz."
(Upgrade of the AIC-144 cyclotron to radiotherapy of eye melanoma. Part 3. Optimization the energy of protons beam. Renovation of the radio frequency generator)

K. Daniel, R. Bochenek-Dobrowolski, K. Guguła, R. Grzybek, G. Janik, A. Kisielowski, B. Lipka, J. Molenda, T. Norys, W. Pyzioł, M. Ruszel, B. Sałach, J. Sulikowski, A. Sroka, R. Tarczoń, L. Włodek
15. Report No. 2007/AP (applications-zastosowania)
"Zastosowanie metody PIXE do badań procesów akumulacji i przemian związków chemicznych w osadach Zbiornika Dobczyńskiego"
(Application of the PIXE method for the investigation processes of accumulation and transformation of chemical compounds in Dobczyce Lake sediments)

W.M. Kwiatek, B. Kubica, E.M. Dutkiewicz, M. Bartyzel, J. Gołaś, R. Hajduk, T. Pieprzyca, W. Reczyński, C. Sarnecki, M. Stobiński, Z. Szklarz, J. Wiltowska-Zuber
16. Report No. 2008/AP (applications-zastosowania)
"Budowa modeli geochemiczno - mineralogicznych na podstawie danych uzyskiwanych z zaawansowanych metod geofizyki jądrowej. Część 1"
(Geochemical and mineralogical models constructed on the base of data obtained from advanced nuclear geophysics methods. Part 1.)

U. Woźnicka, T. Cywicka-Jakiel, A. Drabina, D. Dworak, G. Tracz, K. Drozdowicz, T. Zorski, A. Ossowski, J. Środoń, T. Kawiak, D. Bakowska, M. Zielińska, J. Zalewska
17. Report No. 2009/AP (applications-zastosowania)
"XANES and SR-XRF study of skin as a barrier to ultra-fine nanocrystals of TiO2"
Wojciech M. Kwiatek, Janusz Lekki, Zbigniew Stachura, Albert L. Hanson, James Ablett