Raporty on-line 2009

1. Report No. 2025/AP (applications-zastosowania
"Multipurpose X-ray microprobe in the IFJ PAN. Technical description"
J. Bielecki, S. Bożek, J. Baszak, H. Doruch, R. Hajduk, J. Kowalska, T. Pieprzyca, Z. Szklarz, J. Lekki, Z. Stachura, W.M. Kwiatek
2. Report No. 2026/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"The SOF detectors in pulsed neutron measurements"
A. Igielski, B. Gabańska, K. Drozdowicz, W. Janik, A. Kurowski
3. Report No. 2027/PL (low energy physics - fizyka niskich energii)
"Study of light exotic and stable nuclei with heavy ion reactions"
Stanisław Kliczewski (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
4. Report No. 2028/AP (applications-zastosowania)
"Book of Abstracts International Conference "Radon in Environment" Zakopane 10-14 May 2009"
>5. Report No. 2029/AP (applications-zastosowania)
"Analiza deformacji 6 metrowego teleskopu CTA przy użyciu MES"
(The deformation analysis of the 6 meter CTA telescope by using FEM)
M. Sienkiewicz
6. Report No. 2030/AP (applications-zastosowania)
"Numeryczne modelowanie wpływu niejednorodności otoczenia odwiertu poziomego na odpowiedź sondy gęstościowej gamma-gamma"
(Numerical modeling of influence of horizontal borehole surrounding heterogeneity on the response of the gamma-gamma density tool)
T. Zorski, U. Woźnicka, U. Wiącek, K. Kowalik, D. Dworak
7. Report No. 2031/AP (applications-zastosowania)
"XLII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications", Kraków, Poland, 1-2 December 2009"
8. Report No. 2032/AP (applications-zastosowania)
"PRZYSTOSOWYWANIE CYKLOTRONU AIC-144 DO PROTONOWEJ RADIOTERAPII OKA. Część 5. Stabilność wiązki protonów w cyklotronie AIC-144: wybrane parametry, przyczyny i przeciwdziałania niestabilności"
(Upgrade of the AIC-144 cyclotron to radiotherapy of eye melanoma.Part 5. Stability beam current in the cyclotron. A selected parameters, reasons and method of stability improvement)
K. Daniel, R. Cieślik, K. Guguła, K. Grzybek, R. Grzybek, G. Janik, B. Lipka, J. Molęda, J.T. Norys, W. Pyzioł, M. Ruszel, B. Sałach, J. Sulikowski, A. Sroka, R. Tarczoń, L. Włodek
9. Report No. 2033/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"Angular-energy distributions of neutrons emitted from the Wendelstein stellarator - Monte Carlo simulations"
G. Tracz, K. Drozdowicz
10. Report No. 2034/AP (applications-zastosowania)
"Metoda mikrotomografii komputerowej dla układu mikrowiązki promieniowania X w zastosowaniu do wyznaczania porowatości i powierzchni właściwej skał"
(Porosity and specific sufrace area measurements of rock samples by means of the X-ray computed microtomography method)
Jakub Bielecki, Sebastian Bożek1,, Janusz Lekki, Zbigniew Stachura, Jadwiga Jarzyna2, Wojciech M. Kwiatek
11. Report No. 2035/C (radiochemistry - radiochemia)
"Sorpcja 67Ga na wybranych osadach heksacyjanożelazianów(II) metali bloku d."
(Sorption of Ga-67 on selected precipitates of hexacyanoferrates(II) of d-block metals.)
Maria Tuteja-Krysa