Raporty on-line 2010

1. Report No. 2037/C (radiochemistry - radiochemia)
"Metodyka otrzymywania, wydzielania i kontroli jakości izotopów promieniotwórczych wytwarzanych w cyklotronach w IFJ PAN"
("Activation, isolation and quality control of radioisotopes produced in cyclotrons at the Institute of Nuclear Physics in Kraków")

M. Bartyzel, J. Wojciech Mietelski, R. Misiak, E. Ochab, B. Petelenz, M. Szałkowski, B. Wąs, P. Zagrodzki
2. Report No. 2038/AP (applications-zastosowania)
"Spectrometric properties of the CVD diamond detector for measurement of the 'lost alpha particles'"
Iwona Wodniak, Jan Dankowski, Krzysztof Drozdowicz, Barbara Gabańska, Andrzej Igielski, Arkadiusz Kurowski, Barbara Marczewska, Tomasz Nowak
3. Report No. 2039/PP (plasma physics - fizyka plazmy)
"Contribution IFJ PAN to the construction of the WENDELSTEIN 7-X stellarator (2008 - 2009)"
J.Błocki, L.Hajduk, J.Kotula, M.Stodulski, Z.Sułek
4. Report No. 2040/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Strong and Electromagnetic Effects in Peripheral Nucleus-Nucleus Collisions at SPS Energies"
A. Rybicki (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
5. Report No. 2041/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Neutrina skrajnie wysokich energii w Obserwatorium Pierre Auger"
D. Góra (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
6. Report No. 2042/PH (high energy, particle physics - fizyka cząstek)
"Charged particle multiplicity fluctuations and correlations in heavy-ion collisions in the PHOBOS experiment at RHIC"
K. Woźniak (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
7. Report No.2043/AP (applications-zastosowania)
"System sterowania zasilaczami traktu wiązki protonów i zasilaczem uzwojenia głównego cyklotronu AIC-144"
("System of control beam line magnet power supplies and main magnet power supply of the AIC-144 cyclotron")

K. Daniel, G. Janik, T. Norys
8. Report No.2045/D (dosymetry-dozymetria)
"Opracowanie metody pomiaru wysokich dawek promieniowania jonizującego z zastosowaniem wysokoczułych detektorów termoluminescencyjnych LiF:Mg,Cu,P"
("Development of a method for measurement of high doses of ionizing radiation using highly sensitive LiF:Mg,Cu,P thermoluminescent detectors")

B. Obryk (Praca doktorska - Ph D Thesis)
9. Report No.2046/AP (applications-zastosowania)
"XLIII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, 1-2 December 2010"
10. Report No.2047/AP (applications-zastosowania)
"Przystosowywanie Cyklotronu AIC-144 do protonowej radioterapii oka. Część 6. Wpływ stabilności temperatury cyklotronu AIC-144 na stabilność natężenia wyprowadzanej wiązki protonów"
("Upgrade of the AIC-144 cyclotron to radiotherapy of eye melanoma. Part 6. The relationship between the stability of the proton beam current and temperature of the cyclotron.")

K. Daniel, R. Grzybek, G. Janik, B. Lipka, W. Pyzioł, M. Ruszel, B. Sałach, J. Sulikowski, A. Sroka, R. Tarczoń, L. Włodek