Raporty on-line 2011

1. Report No. 2048/PS (fizyka ciała stałego - solid state physics)
"The Application of Selected Neutron Scattering Techniques to the Study of Short Range Order in Soft Matter"
Wojciech Zając (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
2. Report No. 2049/AP (applications-zastosowania)
"Effect of atomic-scale microstructure on hardness, fracture and oxidation of metal-nitride coatings"
Magdalena M. Parlińska-Wojtan (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
3. Report No. 2050/AP (applications-zastosowania)
"Symulacje numeryczne odpowiedzi głębokościowej sondy NNTE w formacjach cienkowarstwowych nachylonych do osi odwiertu. Założenia i obliczenia wstępne metodą Monte Carlo."
("Numerical response of NNTE neutron logging tool in dipped thin-layer formations. Assumptions and preliminary results of Monte Carlo calculations.")

Urszula Woźnicka, Dominik Dworak, Urszula Wiącek, Tomasz Zorski
4. Report No. 2051/AP (applications-zastosowania)
"Test of the European Transport Solver in the frame of Integrated Tokamak Modelling"
Dariusz Twaróg, Roman Stankiewicz, Krzysztof Drozdowicz
5. Report No. 2052/AP (applications-zastosowania)
"Symetryzacja pola magnetycznego cyklotronu AIC-144"
("Symmetrization of Magnetic Feld in the AIC-144 Cyclotron")

K. Daniel, R. Cieślik, R. Grzybek, K. Guguła, G. Janik, A. Koczot, B. Lipka, J. Molęda, T. Norys, W. Pyzioł, M. Ruszel, B. Sałach, A. Sroka, J. Sulikowski, R. Tarczoń
6. Report No. 2053/AP (applications-zastosowania)
"Linia eksperymentalna do napromieniania pojedynczych żywych komórek przy stanowisku mikrowiązki rentgenowskiej w IFJ PAN. Opis techniczny"
("X-ray microbeam experimental line for single cells irradiation at the IFJ PAN - technical description")

S. Bożek, J. Bielecki, Z. Stachura, J. Lekki, M. Sienkiewicz, J. Świerblewski, T. Pieprzyca, Z. Szklarz, E. Dutkiewicz, A.Z. Hrynkiewicz, W.M. Kwiatek