Raporty on-line 2012

1. Report No. 2054/Ch (chromatography-chromatografia)
"Metody analityczne dla określania odporności systemów hydrogeologicznych na wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych"
("The analytical methods used in examining resistance of hydrogeological systems to anthropogenic pollution")
Joanna Najman, Paweł Mochalski, Jarosław Bielewski, Beata Grabowska - Polanowska, Ireneusz Śliwka
2. Report No. 2055/Ch (chromatography-chromatografia)
"Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej"
("Outline of analytical methods in breath examination for medical diagnosis")
Monika Skowron, Beata Grabowska-Polanowska, Jacek Faber, Ireneusz Śliwka
3. Report No. 2056/AP (applications-zastosowania)
"XLIV Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, 3-4 December 2012"
4. Report No. 2057/AP (applications-zastosowania)
"Operation regime of AIC-144 cyclotron for delivering 60 MeV proton beam to the radiotherapy of eye melanoma"
R. Cieślik, K. Daniel, R. Grzybek, K. Gugula, G. Janik, A. Koczot, B. Lipka, J. Molęda, T. Norys, W. Pyzioł, M . Ruszel, B. Sałach, J. Sulikowski, A. Sroka, R. Tarczoń, I. Amirkhanov, G. Karamysheva, I. Kiyan, N. Morozov, E. Samsonov