Raporty on-line 2016

1 Report No. 2089/Ch (chromatography-chromatografia)
"Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań"
M. Skowron, B. Grabowska-Polanowska, P. Waligórski, J. Faber, I. Śliwka
2 Report No. 2090/AP (applications-zastosowania)
"Calculations of neutron and gamma energy spectra in surroundings of the HRNS for ITER"
G. Tracz
3 Report No. 2091/AP (applications-zastosowania)
"Monte Carlo simulations of neutron and photon radiation fields at the PF-24 plasma focus device at IFJ PAN in Krakow"
G.Tracz, U.Wiącek, B.Bieńkowska
4 Report No. 2093/AP (applications-zastosowania)
"Symulacja Monte-Carlo odpowiedzi spektrometrycznej sondy geofizyki otworowej sPNG w ośrodku modelowym stanowiska kalibracyjnego w Zielonej Górze"
Dominik Dworak, Urszula Wiącek
5 Report No. 2094/PL (low energy physics - fizyka niskich energii)
"White Book on the Complementary Scientific Programme at IFMIF-DONES"
A. Maj, M.N. Harakeh, M. Lewitowicz, A. Ibarra, W. Królas
6 Report No. 2095/AP (applications-zastosowania)
"Stanowisko cyklotronu AIC-144 do naświetlań wiązką protonów"
T. Nowak, J. Sulikowski, P. Bogdali, R. Cieślik, R. Grzybek, B. Lipka, J. Molęda, M. Ruszel, B. Sałach, A. Sroka, M. Sumera, W. Pyzioł, K. Zbroja, A. Rogóż Duda, N. Mojżeszek, E. Durlak, E. Ogrodowicz, G. Mierzwińska, M. Rydygier
7 Report No. 2096/AP (applications-zastosowania)
"Projekt źródła prądowego, do testów sterowania systemu produkcji wiązki cyklotronu C230, pod kątem pomiarów energii metodą TOF"
Łukasz Kamiński , Krzysztof Daniel, Michał Duszyc, Konrad Guguła, Grzegorz Janik, Andrzej Koczot, Magdalena Jabłońska, Tomasz Pasiecznik, Łukasz Raczyński, Krzysztof Suder, Mateusz Winiarz, Agnieszka Rogóż - Duda, Renata Kopeć