Raporty on-line 2017

1 Report No.2097 2097/AP (applications-zastosowania)
"Mechanical analysis of mirror panels used in CTA (Cherenkov Telescope Array)"
- Jacek Błocki, Jerzy Michałowski, Przemysław Wąchal
2 Report No.2098 2098/AP (applications-zastosowania)
"Calculations of the neutron-induced activity in air inside the Cuboid 2 of the High-Resolution Neutron Spectrometer for ITER"
- Anna Wójcik-Gargula, Grzegorz Tracz, Marek Scholz, Krzysztof Drozdowicz
3 Report No.2099 2099/AP (applications-zastosowania)
"Opracowanie algorytmów do analizy zdjęć z mikroskopii fluorescencyjnej"
"The description of algorithms for analysis fluorescence microscopy images."
- Konrad Tkocz, Sebastian Bożek, Jakub Bielecki, Janusz Lekki, Wojciech M. Kwiatek
4 Report No.2100 2100/AP (applications-zastosowania)
"Eksploatacja Cyklotronu AIC-144 przystosowanego do celów medycznych cz. 4 Sprawozdanie za lata 2016 - 2017"
Paweł Bogdali, Jacek Sulikowski, Artur Sroka, Agnieszka Rogóż-Duda, Robert Cieślik, Krzysztof Daniel, Ryszard Grzybek, Grzegorz Janik, Bogdan Lipka, Janusz Molęda, Tomasz Nowak, Wojciech Pyzioł, Marek Ruszel, Bogusław Sałach, Maciej Sumera
5 Report No.2101 2101/AP (applications-zastosowania)
"Analiza ograniczeń systemu Proteus 235 wynikających z zastosowanej technologii akceleracji oraz diagnostyki wiązki protonów, w zastosowaniach do eksperymentów fizyki jądrowej"
Konrad Guguła, Krzysztof Daniel, Michał Duszyc, Grzegorz Janik, Łukasz Kamiński, Andrzej Koczot, Barbara Michalec, Tomasz Pasiecznik, Łukasz Raczyński, Krzysztof Suder, Mateusz Winiarz, Renata Kopeć