Wyróżnione prace naszych pracowników

2013

"Locally anisotropic momentum distributions of hadrons at freeze-out in relativistic heavy-ion collisions"
Maciej Rybczyński, Wojciech Florkowski
J. Phys. G: Nucl. Part. Phys., 40 (2013) 025103
prof. dr hab. Wojciech Florkowski
Artykuł wyróżniony przez "Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics", jako jedna z najważniejszych publikacji 2013 roku

"Markov chain Mote Carlo solution of BK equation through Newton-Kantorovich metod"
K. Bożek, K. Kutak, W. Płaczek
J. High Energy Phys., 07 (2013) 097
dr hab. Krzysztof Kutak
FNP - wyróżnienie na forum internetowym osiągnięć laureata programu Homing Plus za wyniki prac zawartych w publikacji

"Signatures of glass transition in partially ordered phases"
Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, Ewa Juszyńska-Gałązka, dŁukasz Kolek, Jan Krawczyk, Maria Massalska-Arodź, Natalia Osiecka, Tomasz Rozwadowski
Liquid Crystals, 40 (2013) 1436-1442
dr Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, dr Ewa Juszyńska-Gałązka, dr inż. Łukasz Kolek, dr hab. Jan Krawczyk, prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź, dr Natalia Osiecka, dr Tomasz Rozwadowski
Ilustracja wyników wyróżniona została umieszczeniem na okładce Liquid Crystals, vol. 40

"Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy"
M. Fiałkowska, J. Kreiner, M. Godlewski, S. Godlewski, K. Kozak, J. Mazur
Wydawnictwo ZamKor, Kraków 2012
dr hab. Krzysztof Kozak, dr inż. Jadwiga Mazur
Wyróżnienie przez Polską Akademię Umiejętności w kategorii najlepszych podręczników ponadgimnazjalnych