Wyróżnione prace naszych pracowników

2016

"Indication of Electron Neutrino Appearance from an Accelerator-produced Off-axis Muon Neutrino Beam"
T2K Collaboration
Phys.Rev.Lett. 107 (2011) 041801
"Observation of Electron Neutrino Appearance in a Muon Neutrino Beam T2K Collaboration"
Phys.Rev.Lett. 112 (2014) 061802
Członkowie kolaboracji T2K (z IFJ: dr Marcela Batkiewicz, dr Anna Dąbrowska, dr Tomasz Wąchała, prof. dr hab. Agnieszka Zalewska)
Nagroda "2016 Breakthrough Prize in Fundamental Physics" za badania oscylacji neutrin w eksperymentach DayaBay, KamLAND, K2K/T2K, SNO i SupeKamiokande.
Artykuły wyróżnione w eksperymencie T2K, który jako pierwszy zaobserwował i zmierzył oddziaływania neutrin elektronowych pochodzących z oscylacji neutrin mionowych.

"Hardening of (Pb,Cd)Te Crystal Lattice with an Increasing CdTe Content in the Solid Solution"
R. Kuna, S. Adamiak, S. Petit, P. Baroni, K. Gas, R. Minikayev, A. Szczerbakow, J. Łażewski, W. Szuszkiewicz
Acta Physica Polonica A, 130 (2016) 1245
dr hab. Jan Łażewski
Artykuł wyróżniony jako scientific highlight na portalu Neutronsources.org w kategorii News from the neutron centers

"Performance of DFT+U Approaches in the Study of Catalytic Materials"
M. Capdevila-Cortada, Z. Łodziana, N. López
ACS Catal., 2016, 6 (12), pp 8370-8379
prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
Ilustracja z odniesieniem do artykułu wyróżnione umieszczeniem na okładce ACS Catalysis