Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2023/2024


    
 
4.06.2024
11:00
Mgr Joanna Grelska The August Chełkowski Institute of Physics, University of Silesia, Chorzów
Effect of molecular structure and thermodynamic conditions on the supramolecular structure of monohydroxy alcohols

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym 

Abstrakt   Abstrakt


28.05.2024
11:00
Dr Marzena Rams-Baron Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski, Chorzów
Wpływ czynników molekularnych na obraz dynamiki molekularnej amorficznych farmaceutyków oraz układów o różnym stopniu złożoności strukturalnej badany metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (BDS)

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym 

Abstrakt   Abstrakt


21.05.2024
11:00
Dr Jakub Narojczyk Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
The influence of nanoinclusions on the auxeticity of selected f.c.c. model crystals of hard particles

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym 

Abstrakt   Abstrakt


9.04.2024
11:00 10:00
Dr Kajetan Koperwas Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice-Chorzów
Znaczenie oddziaływań międzycząsteczkowych dla dynamiki molekularnej i stabilności termodynamicznej przechłodzonych cieczy van der Waalsa. Badania symulacyjne cieczy prostych i układów quasi-rzeczywistych.

Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym 

Abstrakt   Abstrakt


26.03.2024
11:00
Dr hab. Katarzyna M. Rećko, prof. UwB Department of Condensed Matter Physics, Faculty of Physics, University of Białystok
Limitations of sublattices occupancy determination from diffraction data collected for selected gallium ferrites

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym 

Abstrakt   Abstrakt


19.03.2024
11:00
Prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka Center for Free-Electron Laser Science,
Deutsches Elektronen Synchrotron, Hamburg, Germany
and The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics,
Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
Ionization by X-ray free-electron-laser radiation produces new structure in liquid water

Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym 

Abstrakt   Abstrakt


20.02.2024
11:00
Dr Juliusz Chojenka Oddział Fizyki Materii Skondensowanej IFJ PAN
Human Resources Strategy For Researchers in IFJ PAN

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym 


23.01.2024
11:00
Mgr Dmytro Nosov Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Numerical modelling of elastic, magnetic and electric fields as well as transport properties in multiphase composite materials

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym 

Abstrakt   Abstrakt


31.10.2023
11:00
Dr hab. Neus Vilà Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour les Matériau et l'Environnement, l'Université de Lorraine et CNRS (UMR 7564), Villers-lès-Nancy, Francja
Functionalized oriented and nanostructured silica thin films

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym 


24.10.2023
11:00
Dr Yaro Odarchenko Scientist, Finden Ltd, UK
Chemical imaging: a powerful tool for functional materials characterization

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym zdalnym 

Abstrakt   Abstrakt


3.10.2023
11:00
Dr Rantej Bali Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Drezno, Niemcy
Ferromagnetic Onsets in Disordered Alloy Systems

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym 

Abstrakt   Abstrakt


26.09.2023
11:00
Dr Marian Mihalik Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Košice, Słowacja
Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials with perovskite structure

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym Poprzednie seminaria