International projects


 • NATO Collaborative Linkage Grant, Molecular Interaction in Normal and Canceorus Cells; M.Lekka (principal investigator), project number LST.CLG.980477; 2004/2005/2006;
 • SMW H2020-MSCA-ITN-2018; [Single Molecule Workstation); M.Lekka (consortium member), project number NMP4-SE-2008-213717; 2008 - 2011;

National projects


 • NCN (Preludium) Porównanie właściwości adhezyjnych i sił trakcji komórek raka pęcherza moczowego o różnym stopniu złośliwości hodowanych na żelach polimerowych imitujących własności macierzy zewnątrzkomórkowej, J.Danilkiewicz (principal investigator), project number 2016/21/N/NZ1/02782; 2017-2020;

 • NCN (Opus) Biofizyczny mechanizm synergii integryn i syndekanów w adhezji komórek pęcherza moczowego do elementów strukturalnych macierzy zewnątrzkomórkowej, M.Lekka (principal investigator), project number 2014/15/B/ST4/04737; 2015-2019;

 • NCBR Opracowanie nowych funkcjonalnych, aktywnych biologicznie powłok przeznaczonych na elementy wyposażenia placówek medycznych, M.Lekka (consortium partner), PBS3/B9/0/2015 project number 246425, 2015-2018;

 • Grant NCN PRELUDIUM Badanie wpływu struktury chemicznej i topograficznej powierzchni polimerowych na wielkość adhezji komórek biologicznych linii metastatycznego (WM266-4) i niemetastatycznego (WM115) czerniaka skóry, S.Prauzner-Bechcicki (PI), project number 2011/01/N/ST3/02255; 12.12.2011-11.06.2015;

 • MNiSW Własności lepkosprężyste żywych komórek badane przy pomocy mikroskopu sil atomowych, M.Lekka (PI), project number NN202285738; 03.10.2010-02.06.2011;

 • MNiSW RAMREC - Szybkie rozpoznawanie oddziaływań molekularnych pojedynczych kompleksów, 2009;

 • KBN Badanie siły wiązania par ligand–receptor za pomocą skaningowego mikroskopu sił, M.Lekka (PI), project number 6P05A12921; 01.09.2001-30.11.2003;

 • KBN (Ph.D. project) Biologiczne zastosowania skaningowego mikroskopu sil: badanie własności mechanicznych błony komórkowej M.Lekka (PI), project number 2P03B03312, 01.02.1997-31.08.1998;


  Participation in other projects


 • NCN (Opus) Badania enzymatycznych zmian struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM) – Artur Zdunek (PI, IA PAN), project number 2011/01/B/NZ9/00787; 09.12.2011-08.06.2015;

 • NCN (Sonata) Modyfikacja adhezji i proliferacji komórek pęcherza moczowego o rożnym stopniu inwazyjności za pomocą podłoży o równocześnie modyfikowanych własnościach mechanicznych, chemicznych i topograficznych – Joanna Raczkowska (PI, IF UJ), project number 2013/09/D/ST5/03859; 17.02.2014 – 16.02.2017;

 • NCN (Opus) Antybakteryjne i immunologiczne działanie nowych ceragenin i ocena potencjału ich zastosowania do leczenia zakażeń miejscowych, Robert Bucki (PI, UMB), project number 2012/07/B/NZ6/03504; 21.10.2013-20.10.2016;

 • Grant MNiSW BRIX - Badania biologicznych efektów radiacyjnych wywołanych naświetlaniem z użyciem mikrowiązek jonowych i promieniowania X, 2008;

 • MNiSW MEDIM - Nauka dla społeczeństwa: Nowoczesne metody obrazowania biomedycznego w walce z chorobami 2008;

 • MNiSW Biofizyczne podstawy tworzenia kompleksów makromolekularnych z udziałem specyficznej egzorybonukleazy poliadenylowej (ang. poly(A)-specific exoribonuclease, PARN), kluczowego bialka w procesie degradacji i translacyjnego wyciszania mRNA, project number 2P04A03328, A.Niedzwiecka, (PI, IF PAN); 23.05.2005-22.12.2008;

 • MNiSW Dynamika białek w metabolizmie niekodujących fragmentów RNA zawierających 5’ kap - biofizyczne podstawy projektowania leków przeciwpasożytniczych i przeciwwirusowych, A.Niedzwiecka, (PI, IF PAN), project number NN301267137; 29.09.2009-28.03.2013;

 • MNiSW Nanomechanika modularnych białek adhezyjnych, W.Nowak (PI, UMK), project number NN202262038; 17.05.2010-16.09.2013;

 • Gebert Ruef Stiftung (GRS) Real time 3D intracellular nanomanipulator, A.Kulik (PI, EPFL), 2007–2009;

 • KBN Wpływ związków nieorganicznych na transport elektronów w fotosystemie II, K.Burda (PI, IFJ PAN) project number 6P04A03817, 01.11.1999-31.01.2003;

 • KBN Badanie metodami jądrowymi hemolizy wywołanej związkami organicznymi cyny i ołowiu,K.Burda (PI, IFJ PAN) project number 2P03B06615, 01.11.1998-31.10.1999;