Zakład Fizyki Transportu Promieniowania NZ61

Aktualności:

  • 19 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste, otwarte posiedzenie Rady Naukowej IFJ PAN, 

   na którym nasz pracownik naszego Zakładu - 

   dr. Krzysztof Król - otrzymał dyplom doktorski.


  • W dniach 7/11/2022 – 8/11/2022 w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyło się spotkanie robocze zespołu badaczy realizujących grant HARMONIA pt. “Study of the mutual dependence between Lower Hybrid current drive and heavy impurity transport in tokamak plasmas”.« Program (eng.), podsumowanie (eng.).  
  • 28 lutego 2022 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Króla pt. „Fast electron dynamics in tokamak plasmas with high-Z impurities”, Promotor: dr hab. Marek Scholz – Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kopromotor: prof. Didier Mazon z CEA, Cadarache, Promotor pomocniczy: dr Axel Jardin z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
  • 17 marca 2022 dr Axel Jardin wygłosił seminarium IFJ PAN pt. “X-ray tomography for the control of high-Z impurities in tokamak plasmas”, link do slajdów: https://indico.ifj.edu.pl/event/805/ 
  • 02 lutego 2022 mgr. Jędrzej Walkowiak wygłosił referat pt. “Elastic and inelastic collisions in Fokker-Planck equation for tokamak plasmas” w ramach seminarium oddziału 5 i 6. 
  • Nasz doktorant - mgr Jędrzej Walkowiak został wyróżniony nagrodą za wybitną prezentację swoich wyników badań podczas Letniej Szkoły Diagnostyki Plazmy PhDiaFusion 2021. Gratulujemy!
  • Dr Łukasz Marciniak, nasz były doktorant, został zatrudniony na Politechnice Czeskiej w Pradze, gdzie będzie kontynuował swoją pracę naukową nad fizyką plazmy w układach typu Z-pinch. 
  • Dwa nowe filmy popularyzatorskie: Laboratorium Plasma-Focus oraz Plasma-Focus, czyli krótka historia fizyki plazmy w IFJ PAN (na wesoło)

Witamy


Zakład Fizyki Transportu Promieniowania jest częścią Oddziału Zastosowań Fizyki IFJ PAN. Tematyka badawcza obejmuje wybrane zagadnienia związane z fizyką oddziaływania neutronów i promieniowania jądrowego z materiałami ośrodków, w których promieniowanie to się rozchodzi. Prace nad tym szeroko postawionym zagadnieniem można podzielić na badania teoretyczne – symulacje, modelowanie – oraz badania eksperymentalne. Zakład posiada doświadczenie i prowadzi prace w obydwu tych kategoriach.


Fizyka oddziaływania neutronów i promieniowania jądrowego z materiałami penetrowanych ośrodków jest jednym z kluczowych zagadnień w badaniach nad kontrolowaną syntezą termojądrową. Od szeregu lat ten kierunek prac staje się specjalnością Zakładu Fizyki Transportu Promieniowania. W Zakładzie opracowujemy metody pomiaru neutronów oraz jonów stosowane do diagnostyki plazmy w urządzeniach termojądrowych typu tokamak (ITER, JET, ASDEX, COMPASS) oraz zajmujemy się obrazowaniem rentgenowskim plazmy, w celu badania transportu zanieczyszczeń w gorącej plazmie. Prowadzimy badania w oparciu o własne zaplecze laboratoryjne, wyposażone w urządzenie typu Plasma Focus (PF-24), w którym neutrony prędkie generowane są wskutek wyładowania wysokoprądowego w gazie deuterowym oraz generator prędkich neutronów działający w oparciu o reakcję D+T. 


Jedna z grup naszego zakładu zajmuje się symulowaniem transportu promieniowania (głównie neutronów, ale też fotonów i innych cząstek) w różnych ośrodkach, co umożliwia, na przykład, obliczenia rozkładów przestrzennych dawek i strumieni neutronów lub częstości zliczeń detektorów promieniowania w rozpatrywanym układzie. Prace te prowadzone są zarówno dla urządzeń fuzyjnych jak i na potrzeby badań materiałowych, geofizycznych i innych eksperymentów. Symulacje prowadzone są metodami Monte Carlo na dużych klastrach obliczeniowych. 


Zakład jest zaangażowany w duże europejskie programy badawcze w dziedzinie fuzji termojądrowej koordynowane przez konsorcja EUROfusion oraz Fusion for Energy. Bierzemy udział w projektowaniu europejskiego laboratorium prędkich neutronów IFMIF-DONES. Naszymi partnerami są między innymi ITER Organization, IRFM CEA, IPP Praga, Politechnika Czeska, Uniwersytet w Uppsali, a w Polsce Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosytezy oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi na stronie www Zakładu. 

Witamy


Zakład Fizyki Transportu Promieniowania jest częścią Oddziału Zastosowań Fizyki IFJ PAN. Tematyka badawcza obejmuje wybrane zagadnienia związane z fizyką oddziaływania neutronów i promieniowania jądrowego z materiałami ośrodków, w których promieniowanie to się rozchodzi. Prace nad tym szeroko postawionym zagadnieniem można podzielić na badania teoretyczne – symulacje, modelowanie – oraz badania eksperymentalne. Zakład posiada doświadczenie i prowadzi prace w obydwu tych kategoriach.

 

Fizyka oddziaływania neutronów i promieniowania jądrowego z materiałami penetrowanych ośrodków jest jednym z kluczowych zagadnień w badaniach nad kontrolowaną syntezą termojądrową. Od szeregu lat ten kierunek prac staje się specjalnością Zakładu Fizyki Transportu Promieniowania. W Zakładzie opracowujemy metody pomiaru neutronów oraz jonów stosowane do diagnostyki plazmy w urządzeniach termojądrowych typu tokamak (ITER, JET, ASDEX, COMPASS) oraz zajmujemy się obrazowaniem rentgenowskim plazmy, w celu badania transportu zanieczyszczeń w gorącej plazmie. Prowadzimy badania w oparciu o własne zaplecze laboratoryjne, wyposażone w urządzenie typu Plasma Focus (PF-24), w którym neutrony prędkie generowane są wskutek wyładowania wysokoprądowego w gazie deuterowym oraz generator prędkich neutronów działający w oparciu o reakcję D+T. 


Jedna z grup naszego zakładu zajmuje się symulowaniem transportu promieniowania (głównie neutronów, ale też fotonów i innych cząstek) w różnych ośrodkach, co umożliwia, na przykład, obliczenia rozkładów przestrzennych dawek i strumieni neutronów lub częstości zliczeń detektorów promieniowania w rozpatrywanym układzie. Prace te prowadzone są zarówno dla urządzeń fuzyjnych jak i na potrzeby badań materiałowych, geofizycznych i innych eksperymentów. Symulacje prowadzone są metodami Monte Carlo  na dużych klastrach obliczeniowych


Zakład jest zaangażowany w duże europejskie programy badawcze w dziedzinie fuzji termojądrowej koordynowane przez konsorcja EUROfusion oraz Fusion for Energy. Bierzemy udział w projektowaniu europejskiego laboratorium prędkich neutronów IFMIF-DONES. Od wielu lat współpracujemy z licznymi ośrodkami naukowymi, naszymi partnerami są między innymi ITER Organization, IRFM CEA, IPP Praga, Politechnika Czeska, Uniwersytet w Uppsali, a w Polsce  Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosytezy oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.


Zespół Zakładu Fizyki Transportu Promieniowania składa się z kilkunastu pracowników naukowych i naukowo-technicznych (w tym pięciu samodzielnych pracowników naukowych), oraz wspomagających pracowników technicznych. Ważną częścią naszej pracy jest działalność dydaktyczna realizowana poprzez sprawowanie opieki nad realizacją doktoratów i prac magisterskich, a także prowadzenie wykładów dla studentów Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi na stronie www Zakładu. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152

31-342 Kraków, Polska

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania

Webmaster:

jakub.bielecki@

Facebook

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

OK