BHP

Strona poświęcona jest zagadnieniom związanym z zadaniami, realizowanymi w Instytucie przez komórkę BHP, organizacyjnie zlokalizowaną i funkcjonującą w Dziale Ochrony Zdrowia (DOZ).

Oprócz informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także z tematyki szkoleń, na stronie można znaleźć również informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Osoba kontaktowa:
mgr Joanna Niejadlik
tel. 12 / 662-8121
e-mail: joanna.niejadlik@ifj.edu.pl