Szkolenia BHP

Szkolenie wstępne w tematyce BHP (instruktaż ogólny) odbywa się w formie stacjonarnej. W przypadku osób zatrudnianych do pracy zdalnej, instruktaż ogólny może odbyć się on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest wymagane posiadanie dedykowanej aplikacji, jak również nie ma konieczności posiadania konta Microsoft.

Potrzebę organizacji szkolenia należy zgłosić drogą mailową do komórki BHP, na adres: joanna.niejadlik@ifj.edu.pl. W odpowiedzi zostaną przekazane informacje odnośnie miejsca i godziny rozpoczęcia szkolenia, a w przypadku szkolenia w formie zdalnej dodatkowo instrukcje dołączenia do spotkania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, instruktaż ogólny BHP pracownik powinien odbyć w pierwszym dniu pracy, przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków służbowych.

Materiały szkoleniowe

Szkolenia wstępne