Dla osób z niepełnosprawnościami

Instytut Fizyki Jądrowej PAN prowadzi wsparcie dla Pracowników oraz Osób Wizytujących posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w postaci Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Zadaniem Asystenta jest ułatwienie i pomoc Pracownikom oraz Osobom Wizytującym z orzeczeniem o niepełnosprawności w organizacji formalności niezbędnych do wykonania powierzonej pracy.


Asystent Osoby Niepełnosprawnej w IFJ PAN

Łukasz Stan: tel.: 8493, 533308654, email: lukasz.stan@ifj.edu.pl

Asystent:

  1. Zna deklarację dostępności dla IFJ PAN.
  2. Zna rozwiązania architektoniczne umożliwiające poruszanie się po Instytucie.
  3. Zna język angielski w stopniu komunikatywnym.
  4. Jest gotowy do opieki nad osobą niepełnosprawną na terenie Instytutu (w razie konieczności pomaga w prowadzeniu wózka inwalidzkiego, wskazuje drogi dostępu do wymaganych działów administracyjnych i naukowych).
  5. Doradza, pomaga i monitoruje załatwianie spraw administracyjnych.
  6. Zgłasza aktualne problemy i potrzeby związane z niepełnosprawnościami na terenie Instytutu.
  7. Zna ulokowania materiałów dla osób z niepełnosprawnościami na stronie internetowej IFJ PAN.
  8. Pomaga w zapewnieniu dostępności środka komunikacji osoby niepełnosprawnej z administracją i pracownikami Instytutu.
  9. Zapewnia odpowiednie warunki dla psa przewodnika (dostęp do pomieszczeń, w których pies przewodnik może wykonywać obowiązki względem osoby, której asystuje, dostęp do świeżej wody).